6. septembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē Gatis Mozoļevskis (LU CFI) stāstīs par tēmu “Dielektriskā caursite augsta sprieguma šķidro kristālu ekrānos”.

Logi ir viena no svarīgākajām ēku dizaina sastāvdaļām un ir svarīga enerģijas efektivitātes uzlabošanas sastāvdaļa. Tie samazina kopējo ēkām izmantoto enerģijas patēriņu par 25%. Saskaņā ar ASV Enerģijas departamentu, ēkas patērē 40% no kopējā enerģijas patēriņa ASV. Kopējais enerģijas patēriņš ēkām ir vairāk kā 400 miljardi dolāru. Izmantojot viedos logus, iespējams ietaupīt 100 miljardus dolāru tikai ASV vien. Bistabilajam smektiskajam SA šķidrajam kristālam ir potenciāls kļūt par vadošo viedo logu tehnoloģiju. Caurspīdīgā stāvoklī tam piemīt ļoti maza izkliede; izkliedējošais stāvoklis ir vizuāli necaurspīdīgs. Gan caurspīdīgais, gan necaurspīdīgais stāvoklis tiek saglabāts arī pēc sprieguma noņemšanas, līdz ar to enerģija ir nepieciešama tikai īsu brīdi, lai pārslēgtu no viena stāvokļa uz otru. Bistabilitāte ir saistīta ar augstu viskozitāti, tāpēc šķidrā kristāla pārslēgšanai ir nepieciešamas augsts spriegums (20-30 V/μ) un pastāv liela iespēja, ka notiks dielektriskā caursite. Holestērisko šķidro kristālu ātri pārslēdzošie slēģi ir otra tehnoloģija, kur nepieciešams augsts spriegums. Ātri slēdzošiem slēģiem ir vairāki potenciāli pielietojumi – kā projekcijas ekrāns telpiskiem 3D ekrāniem, 3D slēģu brilles, viedie logu un gaismu modulējošas ierīces. Darbā pētītas vairākas dielektrisko caursiti samazinošas metodes: virsmas raupjuma samazināšana, izlīdzinošais slānis, elektroda sadalīšana un dielektriskās plānās kārtiņas izmantošana, kā arī pētīta šo metožu ietekme uz šķidro kristālu ekrānu optiskajām un elektriskajām īpašībām. Tēzes:
  • Galvenais dielektriskās caursites cēlonis augsta sprieguma šķidro kristālu ekrānos ir defekti un caurumi dielektriskajā plānajā kārtiņā. Dielektriskā caursite notiek ar elektronu lavīnas mehānismu.
  • Piemērotākā metode dielektrisko caursiti noturīgu šķidro kristālu iegūšanai ar augstu caurlaidību un lielu slēgšanās ātrumu ir dielektrisku plāno kārtiņu izmantošana, kas nogulsnēta ar magnetrona uzputināšanu.

Dalīties