Datums Identifikācijas numurs Nomas tiesību piedāvājumu atlases mērķis Papildus informācija
08/03/2019 190308KPMI Nedzīvojamo telpu noma LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniecības un biroja darbības nodrošināšanai

Nomas tiesību piedāvājumu iesniegšanas un atlases procedūras kārtība

Nomas objekta sludinājums

30/04/2019     Informācija par nomas tiesību atlases rezultātiem un noslēgto nomas līgumu