Datums Identifikācijas numurs Nomas tiesību piedāvājumu atlases mērķis Papildus informācija
08/03/2019 190308KPMI Nedzīvojamo telpu noma LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniecības un biroja darbības nodrošināšanai

Nomas tiesību piedāvājumu iesniegšanas un atlases procedūras kārtība

Nomas objekta sludinājums

30/04/2019     Informācija par nomas tiesību atlases rezultātiem un noslēgto nomas līgumu
17/10/2019   Nedzīvojamo telpu (sporta zāles) noma LU Tukuma filiāles darbības nodrošināšanai Nomas objekta sludinājums (informācija par nomas objektu)
17/10/2019     Informācija par noslēgto nomas līgumu