Komunikācijas departamenta sastāvā ir Sabiedrisko attiecību nodaļa, Mārketinga nodaļa un Studentu piesaistes nodaļa.

Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina informācijas pieejamību vietējai un ārvalstu sabiedrībai par LU, tās stratēģiju un pārvaldību, studiju un mūžizglītības piedāvājumu pētniecības virzieniem un sasniegumiem, citiem pakalpojumiem, aktuālākajiem notikumiem u. c. Nodaļa iesaistās LU oficiālā viedokļa formulēšanā un veicina informācijas atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos, pārstāv LU komunikācijā ar Latvijas un ārvalstu medijiem, īsteno kopīgus projektus, sagatavo un sniedz informāciju par sadarbības iespējām ar LU, plāno, gatavo un īsteno LU sabiedrisko attiecību un publicitātes aktivitātes.

Mārketinga nodaļa veic augstākās izglītības piedāvājuma izpēti un analīzi tirgus stāvokļa un attīstības iespēju novērtēšanai un prognozēšanai, iesaistās vērtības piedāvājuma veidošanā jaunu studiju programmu izstrādes un esošo programmu pilnveides posmos, kā arī studiju maksas politikas noteikšanā. Nodaļa rūpējas par pozitīva LU tēla veidošanu un nodrošina LU zīmolu vadību, tā plāno un nodrošina LU reklāmas kampaņas, reklāmdevēju piesaisti un koordinē to pakalpojumu saņemšanu.

Studentu piesaistes nodaļa izstrādā vietējo un ārvalstu studējošo piesaistes stratēģiju, piedalās studējošo skaita prognozēšanā, plāno un īsteno studentu piesaistes pasākumus sadarbībā ar fakultātēm, nodrošina un organizē LU dalību vietēja un starptautiska mēroga izglītības izstādēs. Nodaļa sagatavo vietējo un ārvalstu studētgribētājiem, reflektantiem un LU studējošajiem informāciju par studiju iespējām un nodrošina tās pieejamību.