LU Dabas māja, 106. auditorija

Valsts Pētījuma programmas projekta “DemoMig” pētnieki sadarbībā ar plānošanas reģioniem Latvijā aicina uz reģionālo ideju darbnīcu noslēdzošo pasākumu “Izaicinājumi un risinājumi: ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā”, kas 18. februārī plkst. 12.30 norisināsies LU Dabas mājā 106. auditorijā.

Noslēdzošajā pasākumā tiks ziņots par galvenajām atziņām, apkopojot ideju darbnīcās iegūtos rezultātus visos plānošanas reģionos šādās tematiskajās grupās:

  • izglītības loma kvalificēta darbaspēka saglabāšanā un piesaistē reģionos;
  • kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks;
  • demogrāfiskā politika;
  • migrācija un demogrāfiskie procesi;
  • kvalificētu speciālistu migrācija.

Vairāk informācijas