LU Sociālo zinātņu auditorija, 105. auditorija, Lauvas iela 4

14. janvārī plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 105. auditorijā (1. stāvā) Lauvas ielā 4 notiks doktorantiem adresētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbība, kas veltīta statistisko datu apstrādes un analīzes datorprogrammai SPSS (Statistical Package for Social Sciences). To vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Dr. soc. sc. Jurijs Ņikišins.

Datorprogramma SPSS tiek plaši izmantota sociālo un uzvedības zinātņu laukā, kā arī mārketinga un medicīnas pētījumos, socioloģisko aptauju uzņēmumos, valsts pārvaldes un citās institūcijās utt.. Pirmā un agrīnākā SPSS programmas versija ir radusies vēl 20. gs. 60. gadu beigās. Docents Jurijs Ņikišins atgādina: “Zīmīgi, ka tās “izgudrotāji” un pirmās SPSS rokasgrāmatas autori bija nevis datoriķi vai statistiķi, bet cilvēki no sociālo zinātņu aprindām – ASV politikas zinātnieks un viens no vadošajiem pētniekiem politiskās līdzdalības jomā Normans Najs (Norman N. Nie), analītiskās vadībzinātnes doktorants Deils Bents (Dale H. Bent) un kanādiešu uzņēmējdarbības vadības students Hedlijs Hals (Hadlai Hull). Toronto universitātes Socioloģijas nodaļas ilggadīgais vadītājs Berijs Velmans (Barry Wellman) paša sarakstīto SPSS rokasgrāmatu nodēvēja par vienu no ietekmīgākajām grāmatām socioloģijas jomā, kas pavēra iespēju sociālajiem zinātniekiem – neekspertiem statistikā un kvantitatīvajās metodēs – ātri apgūt un pašiem veikt kvantitatīvo datu analīzi.”

14. janvāra nodarbībā doktoranti un visi interesenti tiks iepazīstināti ar SPSS programmas vidi un tās izmantošanas pamatiem (programmas uzsākšanu, datu ievadīšanu, kodēšanu u.c.). “SPSS satur plašas un daudzveidīgas iespējas veikt kvantitatīvo datu analīzi – gan aplūkot vienas pazīmes sadalījumu, gan vairāku pazīmju savstarpēju sakarību un to vērtību prognozēšanu,” uzsver Jurijs Ņikišins.

Nākamās kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbības notiks 17. janvārī. Pirmās nodarbības tēma – “Etnogrāfija. Mutvārdu vēstures pieejas”, otrās – “Biogrāfiskās pieejas”. Tās vadīs LU SZF Socioloģijas nodaļas asociētā profesore Baiba Bela.

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!