LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Šajā nodarbībā noskaidrosim - kas ir ekosistēmu pakalpojumi, kādas ir to novērtēšanas un kartēšanas pieejas un kādas ir iespējas to izmantot telpiskajā plānošanā un pilsētbūvniecībā? Vides akadēmijas dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar praktisku ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojumu (Life Viva Grass projektā izstrādāto integrētā plānošanas rīka piemēru) zālāju ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā un ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanu.

Vairāk informācijas