Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijās šogad pētījumi par teoloģiju un reliģiju krimināltiesībās, estētikā un virtuālajā telpā
Ilze Stikāne, LU Teoloģijas fakultāte
08.02.2018

Šogad Latvijas Universitātes (LU) 76. konferences ietvaros Teoloģijas un reliģijpētniecības sekcijas veltītas šo zinātņu novitātēm. Visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt konferences sekcijas “Mūsdienīgais teoloģijā un reliģijpētniecībā” 13. februārī no plkst. 10.00 līdz 18.00 un “Zinātnes un reliģiju dialogs” 14. februārī no plkst. 10.00. līdz 16.00 LU Teoloģijas fakultātē (TF), Raiņa bulvārī 19, 161. telpā.

Konferences sekcija “Mūsdienīgais teoloģijā un reliģijpētniecībā” piedāvās ar teoloģiju un reliģiju saistītu pētījumu rezultātu prezentācijas dažādās sfērās. LU TF docents Dr. theol. Jānis Rudzītis-Neimanis iesāks šo sekciju, apskatot jaunākās tendences Vecās Derības antropoloģijā. Mg. Paed. Uģis Nastevičs (Latvijas Kultūras akadēmija un LU Humanitāro zinātņu fakultāte) analizēs “latviešu reliģijas” jēdziena izpratni mūsdienās. LU TF docente Dr. theol. Elizabete Taivāne prezentēs savu pētījumu par solāro simboliku Tibetas reliģiskajā atribūtikā.

Pēc pirmā pārtraukuma teoloģijas doktora zinātniskā grāda pretendente Līva Fokrote iedziļināsies krievu pareizticīgās teoloģijas sofioloģijā un tās pētniecības aktualitātēs. LU TF pētniece Dr. theol. Olga Petrova pievērsīsies izpratnei par pašnāvību un tās uztverei islāmā, apskatot tieši HAMASa islāmistu grupējuma ieskatus. Teoloģijas doktora zinātniskā grāda pretendents Jānis Nicmanis analizēs teoloģijas ideju mantojumu mūsdienu krimināltiesībās. Pēc otrā pārtraukuma ar referātu uzstāsies LU TF asociētais profesors Dr. theol. Ralfs Kokins, iedziļinoties Kristus nāves interpretāciju problemātiskajos aspektos. Pēc tam docents Dr. theol. Juris Cālītis pievērsīsies ateisma neiespējamībai.

Savukārt LU TF zinātniskais asistents Mag. theol. Nils Sakss Konstantinovs apskatīs skaistuma koncepciju estētiskās teoloģijas kontekstā. Pēdējo konferences 13. februāra sekcijas sadaļu iesāks Dr. philol. Ingus Barovskis, apskatot politiķus kā “maģiskos glābējus”, it īpaši vēlēšanu periodā. Teoloģijas maģistre Diāna Lozko iedziļināsies reliģijas tēmas aktualitātei komiksos un videospēļu izstrādē, savukārt LU TF zinātniskais asistents Mag. theol. Ņikita Andrejevs pievērsīsies reliģijai virtuālajā telpā. Noslēgumā diskusija.

Sekcija “Zinātnes un reliģiju dialogs” veltīta sarunai starp šīm divām tradicionāli par atšķirīgām uzskatītām nozarēm. 14. februāra sekciju iesāks LU TF doktorants Jānis Krievkalns, apskatot Rūdolfa Šteinera antropozofiju kā reliģijas un zinātnes sintēzi. Turpinājumā LU TF doktorants Atis Sinka pievērsīsies epifenomenoloģiskajai apziņas izpratnei un dvēseles koncepcijai reliģijā. Savukārt sekciju noslēgs prof. Normunds Titāns, savā prezentācijā analizējot kognitīvās reliģijzinātnes un teisma pamatotības debates. Plkst. 12.00 notiks Zinātnes un reliģijas dialoga grupas 10 gadu jubilejai veltīts seminārs.