Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF KFASN Klasiskās filoloģijas katedras, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809) Skatīt brīvības spožo gaismu. Aishils"
20. februāris, 2018

10:30 - 13:30
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF KFASN Klasiskās filoloģijas katedras, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809) Skatīt brīvības spožo gaismu. Aishils"
Starpdisciplināri
Vadītājs Gita Bērziņa

Sekcijas "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809)" 1.daļa "Latvijas dimensija"

Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva
Antīkā teorētiskā doma un Livonijas enkomijs: recepcijas aspekti

Anna Strode
Mīta recepcija Livonijas laika okazionālajā dzejā

Roberts Šestaks
Lūkas evaņģēlija oriģinālteksta un tā latgaliskā tulkojuma sastatījums: semantiskās prioritātes

Vents Zvaigzne
Homēra "Odisejas" pirmie latviešu izdevumi

Eduards Skvireckis
Sapfo recepcija Latvijā: tulkojumi, ietekmes un perspektīvas

Vita Paparinska
Senā Grieķija un Latvija: Aspazijas redzējums

Mārīte Saviča
Profesora E. Felsberga mantojums atmiņas institūcijās

Anna Fanigina
VERBA - antīkās kultūras iedvesmots mūsdienu Latvijas dizains