Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” jaunākā 9. numura vāks. Publicitātes foto.
Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” jaunākā 9. numura vāks. Publicitātes foto.
Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” jaunākā 9. numura vāks. Publicitātes foto. Žurnāla „Letonica” tematiskā Rīgas humānistiem veltītā numura (Nr. 30) ilustrācija. Publicitātes foto.
Latvistikas zinātniskās periodikas aktualitātes un perspektīvas - starpnozaru sekcijas sēde
Prof.Dr.Ojārs Lāms
04.02.2016

2016. gada 5. februārī plkst. 14.00 Humanitāro zinātņu fakultātes (LU) 402. auditorijā, Visvalža ielā 4a, norisināsies Latvijas Universitātes (LU) 74. konferences sekcijas sēde „Latvistikas zinātniskā periodika. Aktualitātes un perspektīvas”.

Sekcijas sēdē tiks aplūkota un izvērtēta Latvistikas un baltistikas nodaļas nozaru katedru darbība pētījumu rezultātu tuvināšanā mērķauditorijai, kā arī sadarbība ar stratēģiskajiem partneriem Latviešu valodas aģentūru un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu latvistikas zinātniskās periodikas attīstībā.

Konferences sekcijas darbs ir plānots divās daļās. Pirmajā daļā zinātnisko lasījumu formātā tiks iezīmēts tas aktuālais latvistikas periodikas lauks, kurā gan veicinot atsevišķu nozaru fundamentālu un lietišķu pētījumu atspoguļojumu, gan kopdarbā meklējot jaunus apvāršņus starpnozarībai, darbojas LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa, Latviešu Valodas aģentūra un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Ar valodniecības teorētisko pētījumu atspoguļojumu un darbības principiem žurnālā „Valoda: nozīme un forma” klausītājus iepazīstinās žurnāla veidotājas profesore Andra Kalnača un asociētā profesore Ilze Lokmane.

Savukārt valodas prakses jautājumi, rūpes par ikdienā mutvārdos un rakstos lietotās valodas kvalitāti gūst atspoguļojumu Latviešu valodas aģentūras izdevumā „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, par kuru klātesošajiem pastāstīs Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola.

Pēdējos gados pētniecisku izrāvienu ir piedzīvojusi literatūras un reliģijas starpnozaru joma, ko LU ir iekopusi profesore Ieva Kalniņa, kas stāstīs par šai starpnozarei veltīto izdevumu „Literatūra un reliģija”.

Iezīmējot pētījumu pieejamības un materiālu pārvaldības nākotnes perspektīvas, LU doktorante Līva Bodniece uzstāsies ar ziņojumu „Littera scripta manet, Baltijas pieredze antīkās literatūras tulkojumu pārvaldībā”, aktualizējot digitālās filoloģijas jautājumus. LU Humanitāro zinātņu fakultātē šī joma vēl dzen tikai pirmos asnus bez īpaša pavēja un piesaules, ko 21. gadsimta gan tā būtu pelnījusi.

Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Pauls Daija vēstīs par humanitāro zinātņu žurnālu „Letonica”, kura galvenais redaktors viņš ir. Žurnāls no latvistikas periodiskajiem izdevumiem aiztraucies vistālāk pasaules klajumos, jo tas pulcē plašu starptautisku autoru loku un īpašus tematiskus laidienus izdod angļu valodā, tādējādi veicinot latvistikas internacionalizācijas dinamiku.

Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskajā izdevumā „Tagad”, kas uztur saikni starp latvistikas pētniecību un skolotāju un kultūras darba jomu, līdzēs ieskatīties šī izdevuma idejas autore un ilggadīga lolotāja Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa un jaunākā 9. numura atbildīgais redaktors profesors Ojārs Lāms.

Abi pēdējie minētie izdevumi žurnāls „Letonica” zinātniski metodiskais izdevums „Tagad” ir nule piedzīvojuši svaigus izdevumus un konferences otrā daļa būs šo publikāciju atvēršanas svētki ar autoru sumināšanu tautiski saviesīgā garā, ko papildinās neliels latvistikas tirdziņš ar iespēju iegādāties kaut ko no minētā un arī piedzīvot kaut ko jauku un šeit neminētu.

Visi laipni aicināti.

Sekcijas programma