Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģījas katedras sekcija "Tradicionālās kultūras mantojums un tā mūsdienu interpretācijas”"
2. februāris, 2018

10:00 - 13:00
Visvalža ielā 4a, 305. aud.

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Folkloristikas un etnoloģījas katedras sekcija "Tradicionālās kultūras mantojums un tā mūsdienu interpretācijas”"
Folkloristika
Vadītājs Valdis Muktupāvels

Uģis Nastevičs
Latviešu reliģijas redzējums Latvijas simtgadē

Rūta Muktupāvela
Mūsdienu studentu folklora: no anekdotēm pie mēmiem

Katrīna Kūkoja
Tradicionālās Latgales tēls trimdas mākslinieku J. Trūpa un O. Zvīdra mākslā

Austra Celmiņa-Ķeirāne
Latviešu mitoloģijas vizualizācija – mūsdienu interpretācija un tradīcijas

Kristīne Rotbaha
Kā latvietis zemes gribēja jeb 100 pasakas Latvijai

Ginta Pērle-Sīle
F.D. Vāra “Palcmariešu dziesmu krājums” trejādā perspektīvā

Indra Čekstere
Vasaras saulgriežu vainagu darināšanas tradīcijas laiku lokos

Valdis Muktupāvels
Par dažām instrumentālās muzicēšanas inovācijām folkloras kustībā

Jolanta Feldmane
Personvārdu latviskošana tautiskuma gaismā 20. gadsimta 30. gadu beigās un 1940. gada pirmajā pusē

Natālija Abrola
Senindiešu terminu folklorizēšanās Latvijā

Ilze Mileiko
Cilvēku auglības raksturošana saiknē ar dievībām latviešu folklorā