Elektromagnētiskā starojuma un vielas mijiedarbības fizika un ķīmija

Pieteikšanās doktorantūras skolai Aicinām maģistrantus un doktorantus pieteikties dalībai doktorantūras skolā, līdz 2013. gada 1. oktobrim iesniedzot sekojošus dokumentus:Dokumentus iesniegt doktorantūras skolas sekretārei Liānai Orolai (e-pasts: liana.orola@lu.lv), LU Ķīmijas fakultātē, Kr. Valdemāra ielā 48, 20A. telpā. Vadības padome
 • Arturs Vīksna, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte) – priekšsēdētājs;
 • Jānis Spīgulis, Dr.h.fiz. (LU Spektroskopijas un atomfizikas institūts) – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Liāna Orola, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte) – sekretāre;
 • Atis Skudra, Dr.fiz. (LU Spektroskopijas un atomfizikas institūts);
 • Andris Actiņš, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte);
 • Guntars Vaivars, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte);
 • Edmunds Tamanis, Dr.fiz. (Daugavpils Universitāte);
 • Ivo Leito (Ivo Leito), Dr.ķīm. (Tartu Universitāte, Igaunija);
 • Jurgens Ropke (Jürgen Röpcke), PhD (Leibnica institūts, Vācija);
 • Valdis Kampars, Dr.h.ķīm. (Rīgas Tehniskā universitāte);
 • Kārlis Agris Gross, PhD (Rīgas Tehniskā universitāte).
(apstiprināta 08.12.2011. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/325) Doktorantūras skolas darbības anotācija Doktorantūras skolas „Elektromagnētiskā starojuma un vielas mijiedarbības fizika un ķīmija” darbība ir starpdisciplināra, kas apvieno un koordinē augsti kvalificētu jauno doktoru sagatavošanu atomfizikas un spektroskopijas, fizikālās un analītiskas ķīmijas, farmācijas tehnoloģijas apakšnozarēs, veicot pētījumus par šādām tēmām:
 • rentgenmetožu, spektrometrisko, masspektrometrisko metožu analītiskā attīstīšana un pilnveidošana;
 • farmaceitiski aktīvo cietvielu kristālisko formu iegūšana, struktūra, stabilitāte un fāžu pāreju kinētika;
 • sorbentu izstrāde uz vietējo izejvielu bāzes un to fizikāli ķīmisko īpašību pētījumi;
 • impedances spektrometrijas kā šķidru un cietu organisko un neorganisko materiālu izpētes metodes attīstīšana;
 • optiskās metodes orgānu parametru kontrolei un optisko biosensoru izveide;
 • zemtemperatūras plazmas optiskā diagnostika bezelektrodu lampās un to izmantošana analītiskajos instrumentos;
 • dzīvsudraba piesārņojuma noteikšanas metožu attīstīšana monitoringa veikšanai dažādās vidēs (gaisā, ūdenī, cietās vielās).
Pētījumu virzieni
 • Farmaceitiski aktīvo cietvielu fizikālā ķīmija un ražošanas tehnoloģija
 • Molekulārā un atomspektroskopija
 • Lāzerfizika un spektroskopija
 • Biomedicīniskā optika
 • Plazmas diagnostika
 • Rentgenmetodes
 • Elektroķīmija un elektroķīmiskā enerģētika un citos virzienos