Vadības padome:
 • asoc. prof. Nils Rostoks (Bioloģijas fakultāte) – padomes priekšsēdētājs;
 • prof. Guntis Brūmelis (Bioloģijas fakultāte) – padomes priekšsēdētāja vietnieks;
 • prof. Ģederts Ieviņš (Bioloģijas fakultāte);
 • prof. Īzaks Rašals (LU Bioloģijas institūts);
 • prof. Uldis Kalnenieks (Bioloģijas fakultāte);
 • prof. Oļģerts Nikodemus (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte);
 • vad. pētn. Tālis Gaitnieks (LVMZI "Silava");
 • asoc. prof. Inese Kokina (Daugavpils Universitāte);
 • vad. pētn. Dainis Edgars Ruņģis (LVMZI "Silava");
 • Daļus Butkausks (Dalius Butkauskas) (Head of the Laboratory of Molecular Ecology, Nature Research Centre);
 • Gintars Brazausks (Ginataras Brazauskas) (Director, Institute of Agriculture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry)
(apstiprināta 15.12.2016. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/477) Doktorantūras skolas darbības mērķis – paaugstināt LU zinātniskās darbības kvalitāti un efektivitāti augu, augsnes un mikroorganismu bioloģisko resursu izpētes, daudzveidības saglabāšanas un izmantošanas pētījumu jomā. Galvenie pētījumu virzieni: 1. Bioloģiskās daudzveidības pētījumi: bioloģiskās daudzveidības izmaiņas zemes lietošanas veidu maiņas un biotopu fragmentācijas un homogenizācijas ietekmē; augsnē un uz augiem sastopamo mikroorganismu daudzveidība un fizioloģija; savvaļas reto un aizsargājamo augu sugu un populāciju ģenētiskās daudzveidības izvērtējums; augu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ekofizioloģisko un fizioloģisko aspektu pētījumi. 2. Meža pētījumi: klimata pārmaiņu ietekme uz meža ekosistēmām; kokaugu sistemātika un ekoloģija; meža resursu aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība. 3. Agrobiotehnoloģijas pētījumi: Latvijai nozīmīgu kultūraugu ģenētiskās daudzveidības un lauksaimniecībā nozīmīgu pazīmju pētījumi; molekulāro marķieru tehnoloģijas kultūraugu selekcijai; laukaugu selekcijas iespējas iedzīvotāju nodrošināšanā ar kvalitatīvu pārtiku. 4. Vides aizsardzības pētījumi: zemes lietošanas maiņu un augsnes piesārņojuma ietekme uz augsnēm, augiem un ekosistēmu; biokonversijas un augsnes remediācijas tehnoloģiju izstrādāšana. Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares: bioloģija, vides zinātne, ģeogrāfija, mežzinātne, lauksaimniecības zinātne.