2015. gadā

Uzvārds, vārdsStudijas LU doktorantūrā (no - līdz)Zinātniskais vadītājsPromocijas darba nosaukumsDoktora studiju programmaZinātnes nozare Zinātnes apakšnozare
Ansone-Bērtiņa Linda20112014Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm. / Vīksna A.,Dr.ķīm.V un VI grupas metaloīdu sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiemVides zinātnevides zinātnevides ķīmija un ekotoksikoloģija
Apine Inga20032008Kondratovičs U.,Dr.biol.Vasarzaļo rododendru spraudeņu pavairošanas potenciāls atkarībā no mātes augu un spraudeņu apstrādesBioloģijabioloģijaaugu fizioloģija
Ardava Laura20102013Zelče V.,Dr.vēst.Latvijas Trešās atmodas sociālās atmiņas un komemorācijas diskurss medijos (1988-2014)Komunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas teorija
Ābols Artūrs20082011Linē A.,Dr.biol.Vairogdziedzera audzēju veidošanās molekulāro mehānismu izpēte un biomarķieru identificēšanaBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Balcere Ilze20102013Ikstens J.,Dr.polit.Populisms Latvijas politisko partiju diskursā laika periodā no 1993. līdz 2011.gadamPolitikas zinātnepolitikas zinātnesalīdzinošā politika
Barovskis Ingus20102013Kursīte-Pakule J.,Dr.h.filol.Htoniskā pasaule latviešu pasakās laika un telpas aspektsLiteratūrzinātne, folkloristika un mākslafolkloristikalatviešu folkloristika
Bārdiņš Gatis20072011Osipova S.,Dr.jur.Dialoga loma tiesas spriešanāJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnetiesību teorija un vēsture
Bārzdiņš Juris2007; 20122010; 2013Niedrītis J.Ē.,Dr.ekon.Uz procesu orientētas vadīšanas ieviešanas iespējas slimnīcāVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Beitika Ieva20092012Brikše I.,Dr.ped.Sabiedriskais medijs un sabiedriskais labums: Latvijas pieredzes analīzeKomunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas teorija
Beitnere Ulrika20132014Kluša V.Z.,Dr.h.med.Mildronāta un AP-12 ietekme uz uzvedību un smadzeņu proteīnu ekspresiju neirodeģeneratīvos modeļos.Medicīna un farmācijafarmācijafarmaceitiskā farmakoloģija
Bērziņš Agris20112014Actiņš A.,Dr.ķīm.Farmaceitiski aktīvo cietvielu solvātu veidošanās, stabilitāte un fāžu pārejasĶīmijaķīmijafizikālā ķīmija
Bērziņš Didzis20102013Lasmane S.,Dr.filoz.Sociālās atmiņas komunikācija un ētika:  holokausta diskursi  Latvijā (1945-2014)Komunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas psiholoģija un ētika
Bērziņš Jānis20052010Karnups V.P.,Dr.ekon.Makroekonomikas politika, biznesa cikli un neoliberālisms Latvijā EkonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Bobrovs Raitis20112014Actiņš A.,Dr.ķīm.Farmaceitiski aktīvo cietvielu florafūra un teofilīna šķīdinātāja veicinātas cietfāžu pārejasĶīmijaķīmijafizikālā ķīmija
Brasliņš Ģirts20102013Zālītis U.,Dr.ekon.Kredītriska pārvaldības pilnveidošana Latvijas tautsaimniecībāEkonomikaekonomikafinanses un kredīts
Brencis Ainārs20032007Sloka B.,Dr.ekon.Mārketinga vadības metožu izmantošana Latvijas pašvaldībāsVadībzinātnevadībzinātnesabiedrības vadība
Brenninger Hans Juergen20112014Neuert J.,Dr.ekon.Darbinieku apmierinātība un tās ietekme uz uzņēmuma vērtībuVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Broks Edmunds20102013Bojārs J.,Dr.h.jur.Starptautiskās kopienas interešu aizsardzība valsts atbildības tiesībāsJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnestarptautiskās tiesības
Buligina Ilze20112014Sloka B.,Dr.ekon.Publiskās pārvaldes pieejas konkurētspējīga darba spēka sagatavošanā profesionālajā izglītībā LatvijāVadībzinātnevadībzinātnesabiedrības vadība
Burlakovs Juris20102013Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm.Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ar modificētām piedevām - smago metālu imobilizācijaVides zinātnevides zinātnedabas aizsardzība
Ciematniece Līga20082011Lokmane I.,Dr.filol.Teikuma semantiskās un sintaktiskās struktūras attieksmes mūsdienu latviešu valodāValodniecībavalodniecībalatviešu sinhroniskā valodniecība
Cimdiņš Rūdolfs20112015Šķiņķis P.,Dr.ģeogr.Teritoriju sociālais potenciāls: novērtēšanas iespējas un nozīme attīstības plānošanāĢeogrāfijaģeogrāfijalietišķā ģeogrāfija un ģeomātika
Cīmurs Jānis20102014Cēbers A.,Dr.h.fiz.Magnētiskas daļiņas dinamika mainīgos magnētiskajos laukos Fizika, astronomija un mehānikafizikašķidrumu un gāzu mehānika
Daugavietis Jānis20052009Tabuns A.,Dr.soc.Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitikaSocioloģijasocioloģijalietišķā socioloģija
Dinka Ilze20102013Rubene Z.,Dr.ped.Bērna tēla sociālo transformāciju atspoguļojums bērnistabāPedagoģijapedagoģijavispārīgā pedagoģija
Domračeva Ilona20132015Veinbergs G.,Dr.h.ķīm., Arsenjans P.,Dr.ķīm.Selēna noteicošā loma struktūras – pretvēža aktivitātes pētījumosĶīmijaķīmijaorganiskā ķīmija
Dūdare Diāna20112014Kļaviņš M.,Dr.h.ķīm.Kūdras humīnskābju mijiedarbība ar metāliskiem elementiemVides zinātnevides zinātnedabas aizsardzība
Egger Gertrud Carolin20112015Šumilo Ē.,Dr.ekon.Organizācijas vērtību ietekme uz produktu inovācijām ražošanas uzņēmumosVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Eller Helene Gertrud20122015Schmitz G.H.,Dr.ekon.Korporatīvā pārvaldība Eiropas (Alpu) kalnu tūrisma klubosVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Gertners Uģis20102013Teteris J.,Dr.fiz.Amorfo halkogenīdu virsmas foto inducētā modulācijaFizika, astronomija un mehānikafizikacietvielu fizika
Geža Vadims20102013Jakovičs A.,Dr.fiz.Stratificētas elektromagnētiski ierosinātas plūsmas izpēte elektrovadošos šķidrumosFizika, astronomija un mehānikafizikašķidrumu un gāzu mehānika
Goba Inguna20092012Liepiņš E.,Dr.h.ķīm.Jaunu 1,4-dihidroizonikotīnskābes atvasinājumu sintēze un to fizikāli ķīmisko īpašību raksturojumsĶīmijaķīmijaorganiskā ķīmija
Gorņeva Ilona20092013Paparinska V.,Dr.filol.Epideiktiskie teksti Menandra „Rētorikā”Literatūrzinātne, folkloristika un mākslaliteratūrzinātnecittautu literatūras vēsture
Grabovskis Andris20102013Spīgulis J.,Dr.h.fiz.Maģistrālo artēriju fotopletizmogrāfija un tās pielietojumi hemodinamiskā stāvokļa raksturošanai Fizika, astronomija un mehānikafizikamedicīniskā fizika
Grēniņa Aiga20092013Krūmiņa L.,Dr.filol.Bibliotēka 2.0 un Google paaudze: aktoru mijiedarbības iespējas mūsdienāsKomunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnebibliotēkzinātne
Gridina Jeļena20052011Ozoliņa O.,Dr.filol.Līdzības princips kā franču un itāļu valodas leksikas paralēlas apguves paņēmiensValodniecībavalodniecībalietišķā valodniecība
Grūbe Jurģis20102013Šarakovskis A.,Dr.fiz., Spriņģis M.,Dr.h.fiz.Luminiscences procesi ar Er3+ aktivētā NaLaF4Fizika, astronomija un mehānikafizikacietvielu fizika
Gubenko Igors20102013Rubene M.,Dr.h.filoz.Humanitāro zinātņu filozofiskā pamatojuma problēmas risinājumi Žaka Deridā dekonstrukcijāFilozofijafilozofijafilozofijas vēsture
Hahne Gabriele Elisabeth20112014Kellner K.-B.,Dr.Ārējās kvalitātes kontroles ietekme uz kvalitāti auditorkompānijāsVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Hoeckel Christopher Alexander20112014Neuert J.,Dr.ekon.Personības tipu ietekme uz uzņēmējdarbības vadības lēmumu pieņemšanas efektivitātes rezultātiem.Vadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Hūna Anda20102013Ērenpreisa J.,Dr.h.med.Pašatjaunošanās un paātrinātas novecošanās attiecības normālās un vēža šūnās pēc DNS bojājumaBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Ivulāne Baiba20082013Kalnača A.,Dr.filol.Palīgnozīmē lietotu darbības vārdu sistēma latviešu valodāValodniecībavalodniecībalatviešu sinhroniskā valodniecība
Juraševska Kaiva20102013Ozoliņš M.,prof.Psihofizikāla pseidoizohromatiska testa izveide un krāsu izšķirtspējas sliekšņa novērtējumsFizika, astronomija un mehānikafizikamedicīniskā fizika
Karušs Jānis20122015Segliņš V.,Dr.ģeol.Radiolokācijas metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumosĢeoloģijaģeoloģijalietišķā ģeoloģija
Kassaliete Evita20112014Lācis I.,Dr.h.fiz.Redzes uztveres raksturlielumi grafēmu kognitīvajā apstrādēFizika, astronomija un mehānikafizikamedicīniskā fizika
Kassalis Ivars20092012Oļevskis G.,Dr.h.ekon.Ostu klasteru izvērtējums un sniegums Latvijas ekonomiskajā izaugsmēEkonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Katšena Lāsma20112014Dimdiņš Ģ.,PhDStereotipi par palīdzošo profesiju pārstāvjiem un nodomi palīdzības meklēšanā garīgās veselības problēmu gadījumosPsiholoģijapsiholoģijasociālā psiholoģija
Kauliņš Jānis2005; 2009 2007; 2011Ernšteins R.,Dr.h.ped.Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēmasVides zinātnevides zinātnevides pārvaldība
Kārkla Zita20102013Cimdiņa A.,Dr.filol.Sieviete latviešu prozā ginokritikas aspektā (1960-2010)Literatūrzinātne, folkloristika un mākslaliteratūrzinātnelatviešu literatūras vēsture
Kislina Agnese20102013Strazda G.,Dr.biol.Smēķēšanas izraisīto agrīno patoloģisko pārmaiņu novērtēšana plaušās un to saistība ar HOPS kandidātgēnu polimorfismiemMedicīna un farmācijafarmācijafarmaceitiskā farmakoloģija
Kļavinska Antra20052010Balode L.,Dr.filol.Etnonīmi latgaliešu folklorā: lingvistiskais aspektsValodniecībavalodniecībabaltu valodniecība
Kļaviņa Dārta20092013Gaitnieks T.,Dr.biol. / Muižnieks I.,Dr.h.biol.Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) ektomikorizas apsaimniekotās mežaudzēs LatvijāBioloģijabioloģijaekoloģija
Kļaviņš Didzis20102013Ozoliņa Ž.,Dr.ped.Ārlietu ministriju pārveide Baltijas un Skandināvijas valstīs 2004.-2012.gadāPolitikas zinātnepolitikas zinātnestarptautiskā politika
Kozmina Natālija20102013Niedrīte L.,Dr.dat.Uz metadatiem balstīta datu noliktavu personalizācijaDatorzinātnesdatorzinātnedatu apstrādes sistēmas un datortīkli
Krasikovs Andrejs20072011Sūna E.,Dr.ķīm.mPGES-1 inhibitoru sintēze un doksaprana sintēzes metodes izstrādeĶīmijaķīmijaorganiskā ķīmija
Krievāns Māris20102013Zelčs V.,Dr.ģeol.Hidrogrāfiskā tīkla veidošanās Lejas Gaujas senielejai pieguļošajā teritorijā Vēlā Vislas apledojuma deglaciācijas laikāĢeoloģijaģeoloģijakvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Krūkle-Bērziņa Kristīne20112014Actiņš A.,Dr.ķīm.Apstrādes, izturēšanas apstākļu un blakus vielu ietekme uz farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu pārejāmĶīmijaķīmijafizikālā ķīmija
Kučinskis Gints20122015Bajārs G.,Dr.ķīm.Nanostrukturēta LiFePO4 tilpuma un plānslāņu litija jonu bateriju katodmateriālu pētījumiFizika, astronomija un mehānikafizikamateriālu fizika
Kuļšs Dmitrijs20092012Maslo I.,Drh.ped.Mācīšanās rezultātu pieeja formālajā otrās iespējas izglītībāPedagoģijapedagoģijapieaugušo pedagoģija
Kumsārs Indulis20062009Ērglis A.,Dr.med.Koronāro artēriju bifurkāciju bojājumu invazīvās ārstēšanas stratēģijaMedicīna un farmācijamedicīnakardioloģija
Kunakova Gunta20122015Erts D.,Dr.ķīm.Lādiņnesēju transports bismuta halkogenīdu nanovadu virsmas slānī un tilpumāĶīmijaķīmijaanalītiskā ķīmija
Kūlis Māris20102013Kiope M.,Dr.filoz.Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelisFilozofijafilozofijasociālā filozofija
Ķikuts Toms20102013Butulis I.,Dr.vēst.Latviešu zemnieku koloniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas daļā (19.gs. 40.gadi-1914.gads)VēsturevēstureLatvijas vēsture
Lamsters Kristaps20112014Zelčs V.,Dr.ģeol.Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales loba subglaciālās reljefa sistēmas un dinamikaĢeoloģijaģeoloģijakvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija
Latkovska Evija20092012Rutka L.,Dr.ped.Topošo skolotāju pedagoģiskās darbības pašizvērtēšanaPedagoģijapedagoģijaaugstskolas pedagoģija
Latkovska Inese20112014Apsīte E.,Dr.ģeogr.Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņasĢeogrāfijaģeogrāfijadabas ģeogrāfija
Liepiņš Jānis20032006Rapoports A.,Dr.h.biol.Pētījums par maizes rauga Saccharomyces cerevisiae sausuma stresa izturībuBioloģijabioloģijamikrobioloģija
Liepiņš Renārs20092012Bārzdiņš J.V.,Dr.h.dat.Domēnspecifisko modelēšanas valodu rīku definēšanas metodes un to realizācijaDatorzinātnesdatorzinātneprogrammēšanas valodas un sistēmas
Ļihačova Ilze20102013Spīgulis J.,Dr.h.fiz.Ādas onkoloģisko patoloģiju novērtējums ar multispektrālās attēlošanas metodēmFizika, astronomija un mehānikafizikamedicīniskā fizika
Miķelsone Gundega20112014Osipova S.,Dr.jur.Judikatūras nozīme Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmāJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnetiesību teorija un vēsture
Murāne Ilze20072010Borzovs J.,Dr.h.dat.Informācijas drošības apzināšanās sistēma ikdienas datorlietotājamDatorzinātnesdatorzinātnedatu apstrādes sistēmas un datortīkli
Murinska-Gaile Sandra20102013Zanders V.,Dr.filol.Latgales reģiona prese kultūrsociālajā telpā.Komunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas teorija
Niedre-Otomere Baiba20032006Kozlovska T.,Dr.h.biol.Uz rekombinanto Semliki meža vīrusu balstīta pieeja uzlabotas vakcīnas pret B hepatīta vīrusu meklējumos: neitralizējošu antivielu ierosināšanaBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Nitišs Edgars20112014Rutkis M.,Dr.fiz.Nelināri optisku organisku stiklu viļņvadu un to pielietojumu pētījumiFizika, astronomija un mehānikafizikacietvielu fizika
Onževs Māris20102013Kārkliņš J.,Dr.jur.Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstīJuridiskā zinātnejuridiskā zinātnetiesību teorija un vēsture
Orlovska Madara20112014Raščevska M.,Dr.psihol.Kvalitatīvu un kvantitatīvu lasītprasmes traucējumu pazīmju identificēšanas sistēmas izveide latviešu valodai.Psiholoģijapsiholoģijaklīniskā psiholoģija
Paramonova Natalia20112014Sjakste N.,Dr.h.biol.Cilvēka 14.hromosomas proteasomu gēnu klastera polimorfismi un to asociācija ar autoimūnām un metaboliskām slimībām Latvijas populācijāBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Pastore Gunta20102013Bāra D.,Dr.polit.ES ārpolitika un nacionālo interešu virzīšana: Latvijas gadījuma izpētePolitikas zinātnepolitikas zinātnestarptautiskā politika
Pinnis Mārcis20112014Skadiņa I.,Dr.dat.Terminoloģijas integrācija statistiskajā mašīntulkošanāDatorzinātnesdatorzinātnedatoru un sistēmu programmatūra
Pipira Daiga20122015Stinkulis Ģ.,Dr.ģeol.Subaerālās atsegšanās notikumu pazīmes un veidojumi devona slāņkopā LatvijāĢeoloģijaģeoloģijapamatiežu ģeoloģija
Podjava Antons20112014Mekšs P.,Dr.ķīm.Cviterjonu tipa jonu šķidrumu ķīmiskās īpašības gāzes fāzē un pielietojumi elektroizsmidzināšanas jonizācijas masspktrometrijāĶīmijaķīmijafizikālā ķīmija
Poļaks Rihards20102013Liholaja L.,Dr.h.jur.Eitanāzijas ētiskie un krimināltiesiskie aspekti. Juridiskā zinātnejuridiskā zinātnekrimināltiesības
Pošeiko Solvita20102014Lazdiņa S.,Dr.filol.Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainavaValodniecībavalodniecībavispārējā valodniecība
Priede Elīna20122015Zicmanis A.,Dr.h.ķīm.Monokatjonu un dikatjonu jonu šķidrumu izmantošana C-C saites veidošanas reakcijāsĶīmijaķīmijaorganiskā ķīmija
Procevska Olga20092012Tabuns A.,Dr.soc.Latvijas publiskie intelektuāļi perestroikas un atmodas laikā: identitāšu konstruēšana un publiskie diskursi (1986-1992)Komunikācijas zinātnekomunikācijas zinātnekomunikācijas teorija
Pujāte Agnese20102013Kalniņa L.,Dr.ģeogr.Vides apstākļu izmaiņu un cilvēka darbības pēdas Rīgas līča piekrastes ezeru nogulumosVides zinātnevides zinātnedabas aizsardzība
Purmalis Oskars20082013Kļaviņs M.,Dr.h.ķīm.Kūdras humusvielas: to sastāvs un tā veidošanos ietekmējošie faktoriVides zinātnevides zinātnedabas aizsardzība
Radoviča-Spalviņa Ilze20082011Kloviņš J.,Dr.biol.Multifaktoriālās dislipidēmijas un iedzimtās hiperholesterolēmijas ģenētisko riska faktoru noskaidrošana Latvijas populācijāBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Rendenieks Zigmārs20102013Nikodemus O,Dr.ģeogr.Meža nozares rīcības politikas ietekme uz meža ainavu struktūru Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātāĢeogrāfijaģeogrāfijavides un reģionālā ģeogrāfija
Rostoka Evita20102014Sjakste N.,Dr.h.biol.Brīvo radikāļu un DNS pārrāvumu farmakoloģiskā korekcijaMedicīna un farmācijamedicīnamedicīniskā bioķīmija
Roze Ieva20052008Šulcs V.,Dr.biol.Pākšaugu dzimta (Leguminosae Juss.) Latvijas florāBioloģijabioloģijabotānika
Rozentāls Linards20102013Tēraudkalns V.,Dr.filoz.Sinodālais pārvaldes princips Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1948.-1984.gadāTeoloģija un reliģiju zinātneteoloģija un reliģiju zinātnebaznīcas un reliģiju vēsture
Rūmnieks Jānis20082011Tārs K.,Dr.biol.Vienpavediena RNS bakteriofāgu proteīnu un genomu struktūras pētījumiBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Sabanskis Andrejs20112014Virbulis J.,Dr.fiz.Gāzes plūsmas ietekmes uz zonas formu un piemaisījumu pārnesi modelēšana peldošās zonas procesāFizika, astronomija un mehānikafizikašķidrumu un gāzu mehānika
Saknīte Inga20122015Spīgulis J.,Dr.h.fiz.Ādas bilirubīna, hemoglobīna un ūdens optiska neinvazīva noteikšana un kartēšana Fizika, astronomija un mehānikafizikamedicīniskā fizika
Sauka Anne20102014Šuvajevs I.,Dr.filoz.Miesiskās patības ģenealoģija. Miesas eksistenciāli hermeneitiskie un ētiskie aspektiFilozofijafilozofijafilozofijas vēsture
Seimuškāne Lilita20112014Vilka I.,Dr.ekon.Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībās Latvijā un to ietekmējošo faktoru izvērtējumsVadībzinātnevadībzinātnesabiedrības vadība
Semjonova Marija20112014Novikova I.,Dr.filol.Autobiogrāfiskuma žanriskās formas Latvijas un Somijas sieviešu prozā 20.gadsimtāLiteratūrzinātne, folkloristika un mākslaliteratūrzinātnesalīdzināmā literatūrzinātne
Sensen Barbara Teresa20122015Šumilo Ē.,Dr.ekon.; Baumane-Vītoliņa I.,Dr.vad. Motivācija Vācijas viesnīcu nozarē ar emocionāli intelektuālas vadības palīdzībuVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Solomatina Inna20102013Austers I.,Dr.psihol.Kolektīvās vainas izjūtas ietekme uz konflikta risināšanas stratēģiju vērtējumu: Izraēlas-Palestīnas konflikta gadījumsPsiholoģijapsiholoģijasociālā psiholoģija
Spitāns Sergejs20122015Jakovičs A.,Dr.fiz.Šķidrā metāla ar brīvo virsmu turbulentās plūsmas izpēte elektromagnētiskajā laukāFizika, astronomija un mehānikafizikašķidrumu un gāzu mehānika
Srebnijs Andrejs20102013Bērziņš J.,Dr.h.med.; Vikmanis U.,Dr.h.med.Krūts vēža molekulāro surogātapakštipu klīniski morfoloģiskais raksturojums sievietēm Latvijā un to saistība ar ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēli un rezultātiemMedicīna un farmācijamedicīnaonkoloģija un hematoloģija
Staita Christoph Thomas20112014Vorončuka I.,Dr.ekon.Palīgpersonāla integrēšana jauno produktu attīstības procesosVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Stavicka Anna20102013Odiņa I.,Dr.ped.Svešvalodu mācības augstākās izglītības internacionalizācijas kontekstāPedagoģijapedagoģijaaugstskolas pedagoģija
Strateičuks Andrejs20102013Škapars R.,Dr.ekon.Latvijas alkohola tirgus un tā regulēšana.EkonomikaekonomikaLatvijas tautsaimniecība
Strods Arnis20082011Renhofa R.,Dr.ķīm.Hepatīta B core proteīna un bakteriofāgu AP205 un GA apvalka proteīnu veidotās vīrusiem līdzīgās daļiņas iepakošanai un adresēšanaiBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Svece Artis  Rubene M.,Dr.h.filoz.Dzīvnieka ētiskais statuss un antropomorfizācijas problēmaFilozofijafilozofijaētika
Šimfa Elvīra20102013Kūlis R.,Dr.filoz.Ētikas un antropoloģijas attiecības Imanuela Kanta filozofijā: morālā un pragmatiskā antropoloģijaFilozofijafilozofijafilozofijas vēsture
Tenge Marion20112014Lachhammer J.,Dr.ekon.Sociālās programmatūras platformas un lidostu organizāciju ekonomisko vajadzību nodrošināšana - sociālā kapitāla pieejaVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Timošenko Jānis20102013Kuzmins A.,Dr.fiz.Kristālisko materiālu struktūras statiskās un termiskās nesakārtotības modelēšana ar apgriezto Monte-Karlo metodiFizika, astronomija un mehānikafizikacietvielu fizika
Timrote Ieva20112014Krūmiņa G.,Dr.fiz.Perifērās vizuālās informācijas ietekme uz centrālā uzdevuma izpildiFizika, astronomija un mehānikafizikamedicīniskā fizika
Toedt Michael20112014Kellner K.-B.,Dr.Klientu attiecību vadības loma viesnīcu biznesa pārdošanas apjomosVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Trukšāns Leo20082011Bārzdiņš G.,Dr.dat.Uz efektīvām pakešu transformācijām balstīta datortīklu virtualizēšanaDatorzinātnesdatorzinātnedatu apstrādes sistēmas un datortīkli
van der Vorst Claudia Marion20112014Neuert J.,Dr.ekon.Lēmumu pieņemšanas analīze uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas izvēlei mazos un vidējos uzņēmumos vāciski runājošā reģionāVadībzinātnevadībzinātneuzņēmējdarbības vadība
Vanaga Nora20102013Ozoliņa Ž.,Dr.ped.Politiskā griba stiprināt cilvēkdrošību ārpolitikā: Latvijas gadījuma izpētePolitikas zinātnepolitikas zinātnestarptautiskā politika
Vītola Anete20102013Auers D.,PhDInovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījumsPolitikas zinātnepolitikas zinātnepārvalde un administrācija
Zabels Roberts20102013Maniks J.,Dr.h.fiz.Ātro jonu izraisītie struktūras un mikromehānisko īpašību modifikācijas procesi platzonas jonu kristālosFizika, astronomija un mehānikafizikacietvielu fizika
Začs Dzintars20122015Bartkevičs V.,Dr.ķīm. / Vīksna A.,Dr.ķīm.Prioritāro noturīgo organisko piesārņotāju kompleksās analīzes shēmas izstrādāšana zivīs ar augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodiĶīmijaķīmijaanalītiskā ķīmija
Zaharenko Linda20102013Kloviņš J.,Dr.biol.Perorāla antidiabētiska medikamenta metformīna efektivitātes un panesamības farmakoģenētikaBioloģijabioloģijamolekulārā bioloģija
Zande Diāna20102013Sebre S.B.,Dr.psihol.Depresijas simptomi vecākiem grūtniecības laikā un pēc dzemdībām, sociālais atbalsts un zīdaiņa temperamentsPsiholoģijapsiholoģijaklīniskā psiholoģija
Zariņa Līga20122015Segliņš V.,Dr.ģeol.Krama rīki kā liecības  par   prasmju un  zināšanu attīstību paleolītāĢeoloģijaģeoloģijalietišķā ģeoloģija
Zviedris Reinholds20072012Seļāvo L.,Dr.dat.Objektu monitorings ar zema enerģijas patēriņa iegultām iekārtām un heterogēniem bezvadu sensoru tīkliem.Datorzinātnesdatorzinātnedatu apstrādes sistēmas un datortīkli
Žolude Inga20102013Ankrava S.,Dr.h.filol.Grēksūdzes dzeja amerikāņu un latviešu literatūrāLiteratūrzinātne, folkloristika un mākslaliteratūrzinātnesalīdzināmā literatūrzinātne
Žukovskis Zigmunds20052009Marnauza M.,Dr.ped.Studentu sonorās domāšanas attīstība ģitārspēles studiju procesāPedagoģijapedagoģijanozares pedagoģija