Reliģiski-filozofiski raksti pirmo reizi izdoti 1925. gadā, izdošana aizliegta 1940. gadā, atjaunoti 1994. gadā, un atjaunotā izdevuma 6. laidiens iznācis 1997. gadā. Atjaunoto rakstu galvenais redaktors bija Haralds Biezais (1909–1995).

Reliģiski-filozofiski raksti ir anonīmi recenzēts periodisks izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par reliģiski filozofisko ideju vēsturi, attīstību mūsdienās un to vietu Latvijas un Eiropas kultūrā. Iznāk vismaz reizi gadā.

Pieejams brīvpieejā LU e-resursu repozitorijā.

Indeksēts SCOPUS un EBSCO.

ISSN 1407-1908

Atbildīgais redaktors Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

 

Dr. phil. Ella Buceniece
Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Dr. hab. phil. Maija Kūle
Dr. hist. eccl. Andris Priede
Dr. hab. phil. Māra Rubene
Dr. hist. Inese Runce
Dr. phil. Igors Šuvajevs
PhD, OBE, FBA Eileen Barker
PhD Gloria Durka
PhD Massimo Introvigne
PhD Tōnu Lehtsaar
PhD Massimo Leone
PhD Sebastian Rimestad
PhD Dalia Maria Stančiene