Zinātniskais žurnāls “Linguistica Lettica”, ko ik gadu izdod Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, iznāk kopš 1997. gada, un tajā savus pētījumus publicē ne tikai baltu valodnieki, bet arī citu vispārīgās valodniecības nozaru pārstāvji, piedāvājot aktuālu problēmu un metožu izpēti sinhroniskā un diahroniskā aspektā. Žurnālā regulāri tiek publicēti ne tikai oriģināli zinātniski raksti, bet arī pārskata raksti par baltu valodniecības aktualitātēm un latviešu valodniecības bibliogrāfija.

Izdevuma saturs un kopsavilkumi ir brīvi pieejami tiešsaistē žurnāla mājaslapā.

ISSN 1407-1932

Atbildīgais redaktors Ilga Jansone

Aleksejs Andronovs (Krievija)
Laimute Balode (Latvija/Somija)
Ina Druviete (Latvija)
Trevors Fennels (Austrālija)
Juris Grigorjevs (Latvija)
Ilga Jansone (Latvija)
Daiva Sinkevičūte-Villanueva-Svensone (Lietuva)
Sanda Rapa (Latvija)
Anna Stafecka (Latvija)
Agris Timuška (Latvija)
Lembits Vaba (Igaunija)
Bernhards Velhli (Zviedrija)
Andrejs Veisbergs (Latvija)