COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Katru gadu COST izsludina jaunas akcijas, kuru ilgums parasti ir četri gadi.

Zinātnieki var pievienoties un iesaistīties jau darbībā esošajās COST akcijās. Lai iesaistītos COST akcijas darbā interesenti LZP iesniedz iesniegumu

Jaunas COST akcijas tēmu izvēlas un piesaka kā jaunu projektu paši zinātnieki un speciālisti, kuri pārstāv vismaz piecas COST programmas dalībvalstis.

Plašāku informāciju par COST programmas mērķiem un darbības pamatprincipiem, kā arī par iespējām iesaistīties COST programmas atbalstītajās sadarbības akcijās un veidot jaunas sadarbības akcijas var iegūt COST programmas interneta vietnē.