Starpdisciplināro kognitīvo zinātņu empīrisko un teorētisko pētījumu bāzes izveide

Projekta vadītājs: Jurģis Šķilters Kognitīvās zinātnes ir starpdisciplinārs pētniecības virziens, kas pēta psihes, valodas, izziņas, apziņas un uztveres procesus un to savstarpējo mijiedarbību. Latvijā ar to profesionāli nodarbojas LU Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs (KZSC). Pateicoties šim pētniecības projektam, tika paplašināta centra starptautiskā sadarbība, kā arī īstenotas vairākas  citas nozīmīgas aktivitātes. Sociālo un humanitāro zinātņu konsorcijs 2012. gada rudenī tika izveidots starptautisks pētniecības tīkls, kas nodarbosies ar telpas uztveres, ģeogrāfijas, reģionālās attīstības un inovāciju izpētes jautājumiem. Tīklā iesaistītās universitātes pauda gatavību sadarboties kopīgu starptautisku projektu īstenošanā nākotnē. Vairākas pētnieku grupas šobrīd strādā pie tā, lai iesniegtu dokumentāciju Eiropas Savienības pētniecības projektu uzsaukumos. Šobrīd konsorcija dalībnieki ir Edinburgas, Bangoras, Oksfordas Universitātes (Lielbritānija), Bari Tehniskā Universitāte un Sasari Universitāte (Itālija), Sorbonnas Universitāte (Francija), Karaliskais Tehnoloģiju Institūts (Zviedrija), Gentes Universitāte (Beļģija), kā arī partneri Ungārijā. Konsorcija partneri ārpus Eiropas ir Ļeontjeva Institūts Pēterburgā (Krievija), Keiptaunas Universitāte (Dienvidāfrika), kā arī pētnieki no Izraēlas, Ķīnas un Meksikas. Darbu pie konsorcija izveides veica Dr. Gido Seki (Sechi) no Bari Tehniskās universitātes, asoc prof. Jurģis  Šķilters (Sociālo zinātņu fakultāte), kā arī Dr. Signe Mežinska (Bioloģijas fakultāte) un doktorante Līva Brice (Sociālo zinātņu fakultāte). Pētījumi par sociālo faktoru ietekmi telpas uztverē 2012. gadā tika noslēgti vairāki pētījumi par to, kā sociālie, ekonomiskie un demogrāfiskie faktori ietekmē telpas uztveri. Pētījumu gaitā tika iegūts apstiprinājums tam, ka pilsētvides telpu ikdienas situācijās cilvēks uztver kā sakārtotu struktūru, kurā ir atsevišķi mezglu punkti. Šie mezglu punkti ir vietas, kas cilvēkam, lietojot vidi, šķiet visnozīmīgākās. Tie tiek uztverti kā pirmie, un vēlāk tie palīdz apgūt un sakārtot citas zināšanas par telpu. To, cik nozīmīga ir kāda vieta pilsētvidē, nosaka vides lietojuma biežums un intensitāte, kā arī socio-ekonomiskie faktori (ienākumu līmenis, nodarbošanās, izglītība). Projektu īstenoja asoc. prof. J. Šķilters (SZF) un zinātniskā grāda pretendents Ģ. Burgmanis (ĢZZF). Pētījumi par hibrīdkopienām Par hibrīdkopienās tiek sauktas kopienas, kurās vienlīdz nozīmīgi ir gan virtuālie kanāli (saziņas kanāli, kuros tiek izmantota digitālās komunikācijas pastarpinājuma tehnoloģijas, piem., e-pasti, interneta platformas, blogi, sociālie tīkli – twitter, facebook utt.), gan arī analogie komunikācijas (cilvēku saziņa klātienē) kanāli. Pētījuma gaitā tika meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: Kādi ir šo kopienu zināšanu pārneses principi? Vai virtuālās kopienas ir mazāk efektīvas saziņā nekā reālās kopienas? Pētījumā tika gūts apstiprinājums tam, ka virtuālās kopienas ir efektīvas zināšanu pārneses struktūras un ir subjektīvi vienlīdz nozīmīgas kā t.s. klātesamības (reālās) kopienas. Tomēr ir atšķirīgi principi, kādām zināšanām mēs uzticamies klātesamības kopienās un virtuālajās kopienās. Šobrīd biežāk sastopamas ir kopienas, kurās pastāv gan klātesamības, gan virtuālās saites. Pētījuma gaitā tika izmantotas aptaujas un jaudīgas statistiskas metodes, ar kuru palīdzību tika izveidoti hibrīdkopienu komunikācijas modeļi. Pie pētījuma strādāja Dr. G. Seki (Bari Tehniskā Universitāte, Itālija), asoc. prof. J. Šķilters (SZF) un doktorante L. Brice (SZF). Baltijas starptautiskā kognitīvo zinātņu gadagrāmata, simpozijs un vasaras skola 2012. gadā tika turpināts darbs pie Baltijas starptautiskās kognitīvo zinātņu gadagrāmatas kārtējā sējuma, kas veltīts morāles un ētikas jautājumiem kognitīvo zinātņu kontekstā. Tā izdošanu vada un koordinē LU KZSC sadarbībā ar zinātnisko izdevniecību New Prairie Press (Menhetena, Kanzasa, ASV) un EBSCO (Bostona, ASV). Aizklātās recenzēšanas darbs noslēdzies, Gadagrāmata ir publicēta un brīvi pieejama ikvienam interesentam: http://thebalticyearbook.org/journals/baltic/issue/view/8 Ja iepriekšējos gados Gadagrāmata bija iekļauta EBSCO brīvpieejas zinātnisko izdevumu datu bāzē, tad 2012. gadā tā tika iekļauta EBSCO datu bāzē kā visaugstākās kvalitātes pasaules līmeņa elitārs zinātnisks periodisks izdevums. Šis ir liels panākums Gadagrāmatas izveidē un kognitīvo zinātņu attīstībā Baltijas valstīs kopumā. Līgums starp EBSCO prezidentu Timu Kolinsu (Collins) un Gadagrāmatas redaktoru Dr. Jurģi Šķilteru tika noslēgts 2012. gada 20. novembrī Tādējādi turpmākais Gadagrāmatas veiksmes stāsts būs trīspusēja sadarbība starp LU KZSC (Rīga, Latvija), zinātnisko izdevniecību New Prairie Press (Menhetena, Kanzasa, ASV) un EBSCO (Bostona, ASV). Šobrīd notiek darbs pie nākamā gadagrāmatas sējuma un Devītā kognitīvo zinātņu simpozija, kas norisināsies 2013. gada maijā (http://cognition.lu.lv/symp/9-call.html) un pulcinās pētniekus no visas pasaules. Tas būt veltīts konceptu un uztveres mijiedarbības izpētes jautājumiem. Simpozija ielūgto viesu vidū būs t.s. paplašinātās psihes (extended mind) teorijas pamatlicējs kognitīvajās zinātnēs Endijs Klārks (Clark) no Edinbugas Universitātes, nozīmīgais eksternālisma teorētiķis un slavenākais Austrālijas filozofs Deivids Čalmerss (Chalmers) no Sidnejas, multimodālās uztveres pētnieks K. Okalagans (O’Callaghan) (Teksasa, ASV), simulācijas procesu pētniece uztverē D. Pešē (Pecher) no Roterdamas, psihes filozofijas nozīmīgā pētniece Ruta Gareta Millikana (Millikan) no Konektikutas, ASV, kā arī uztveres un konceptu pētnieks psihologs Roberts Goldstouns (Goldstone) (Indianas Universitāte, ASV). Daudzo prominento viesu vidū īpaši jāatzīmē arī prof. Džess Princs (Prinz) (Ņujorka, ASV) un prof. Eduārs Mašerī (Machery) (Pitsburga, ASV).  Projekta ietvaros tika turpināts darbs arī pie ikgadējās kognitīvo zinātņu doktorantūras skolas izveides (http://www.lu.lv/isscss/), kas notiks 2013. gada jūlijā. Tā būs veltīta uztveres un gaumes jautājumiem. Vasaras skolu vadīs viens no pazīstamākajiem britu intelektuāļiem, Londonas Universitātes profesors Berijs Smits (Smith), un tajā piedalīsies vadošie nozares eksperti, Okfordas Universitātes psiholoģijas profesoru Čārlzu Spensu (Spence) ieskaitot. Latvijas Universitātes studenti, kas būs izturējuši konkursu, pasākumā varēs piedalīties bez maksas.