Universitāte pārmaiņu laikos: Latvijas Universitāte 20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados

Projekta autors:Ilgvars Misāns 2012. gadā Latvijas Universitātes (LU) LU Vēstures un filozofijas fakultātē vēstures doktori Kristīne Ante, Jānis Keruss, Ineta Lipša un Kaspars Zellis profesora Ilgvara Misāna vadībā strādāja pie projekta „Universitāte pārmaiņu laikos: Latvijas Universitāte 20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados”. Tā ir pirmā iestrāde un sagatavošanās plašākam pētījumam par LU neseno vēsturi. Līdz ar to pagaidām galvenais akcents tika likts uz, pirmkārt, tēmai būtisko rakstīto vēstures avotu apzināšanu un izvērtēšanu un, otrkārt, uz mutvārdu vēstures metodes aprobāciju, intervējot LU notikušo pārmaiņu dalībniekus un aculieciniekus. Projekta īstenošanas gaitā ir apzināti svarīgākie materiāli arhīvos un citās krātuvēs, kur glabājas LU vēstures izpētei nozīmīgākie dokumenti un citi avoti, kā arī izskatīts un kritiski izvērtēts liels preses materiālu apjoms. Šī darba rezultātā ir izveidota apjomīga rakstīto avotu bāze par LU vēsturi 20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Video un audio formātos ir fiksētas un izanalizētas intervijas ar pētāmā laika LU prorektoru un studentu, kā arī diviem LU Vēstures un filozofijas fakultātes ārzemju sadarbības partneriem astoņdesmito un deviņdesmito gadu mijā. Tās ļauj novērtēt mutvārdu vēstures avotu piedāvātās iespējas, tās stiprās un vājās puses, pētījumu turpinot. Projekta dalībnieki plāno nākotnē paplašināt intervējamo personu. Vēsturniekiem ir izveidojies konkrēts priekšstats par iespējām un grūtībām, ar ko jārēķinās, turpinot padziļinātu un detalizētāku LU nesenās vēstures pētniecību nākotnē.