Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: “Inovatīvi risinājumi kombinētās mācīšanās ieviešanai mācību procesa digitālās transformācijas kontekstā”

Projekta nosaukums angliski: “Innovative solutions for blended learning implementation: teaching and learning process in the digital transformation context”

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/1-0010

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītāja: Dace Namsone

Zinātniskā grupa:

 • vadošā pētniece/ galvenā izpildītāja/ zinātniskā vadītāja Dace Namsone;
 • vadošā pētniece/ galvenā izpildītāja Ilze France;
 • pētnieks/ galvenais izpildītājs Ģirts Burgmanis;
 • pētniece/ galvenā izpildītāja Inese Dudareva;
 • pētniece/ izpildītāja Astrīda Cīrule;
 • eksperte/izpildītāja Aija Kļaviņa;
 • eksperte/izpildītāja Ildze Čakāne;
 • eksperte/izpildītāja Evi Daga Krūmiņa;
 • eksperte/izpildītāja Solvita Lazdiņa;
 • pētnieks/ izpildītājs (studējošais) Kārlis Greitāns;
 • zinātniskā asistente/ izpildītāja (studējošā) Liene Ozoliņa;
 • zinātniskā asistente/ izpildītāja (studējošā) Dace Eriņa.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 652 975,00 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Izveidot teorētisku ietvaru inovatīvu risinājumu izstrādei mācību procesa digitālajai transformācijai Latvijas kontekstā, izvērtējot izglītības digitālās transformācijas iespējas un riskus;

2. Izveidot konceptuālus digitālās transformācijas modeļus izglītībā jauktās mācīšanās vajadzībām didaktikas izstrādei un mācību priekšmetu metodikas jauktās mācīšanās vajadzībām digitālās transformācijas kontekstā, ieskaitot iekļaujošas izglītības risinājumus; Izstrādāt modelim atbilstošas mācību un mācīšanās metodikas (prioritāte dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā (STEM) 1.-6. klasē, vēsture un sociālās zinātnes 10.-12. Klasē, pamatojoties uz pētījumiem un labo praksi;

3. Veikt pilotpētījumu par skolas praksē izveidoto metodiku praktiskai pārbaudei un pilnveidošanai

4. Izstrādāt profesionālās pilnveides risinājumu, t.sk. personalizētas profesionālās pilnveides programmas (skolotājiem, ekspertiem un profesionālās pilnveides īstenotājiem) izstrādāto modeļu ieviešanai un to pārbaudei skolas praksē;

5. Izstrādāt ieteikumus izglītības politikas un politikas veidotājiem radītu inovatīvu risinājumu t.sk. jauktu mācību modeļu pārnesei uz Latvijas skolu praksi.

Pēdējās izmaiņas veiktas