Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)

Projekta nosaukums angliski: Challenges and solutions of latvian state and society in an international framework (INTERFRAME-LV)

Projekta numurs: VPP-IZM-2018/1-0005

Projekta vadošais partneris: Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA)

Projekta vadītājs: Baiba Rivža (LZA)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts un Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Inna Romānova

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018.–30.06.2022.

Projekta kopējais finansējums: 600 000 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 120 000 EUR

Papildu informācija par projektu