Projekta nosaukums latviski: Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu

Projekta nosaukums angliski: Latvian Memory Institution Data in the Digital Space: Connecting Cultural Heritage

Projekta numurs: lzp-2019/1-0365

Projekta īstenotājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)

Projekta vadītājs: Uldis Bojārs (LNB)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta zinātniskais vadītājs LU pusē: Ieva Kalniņa

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Humanitāro zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020. – 31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums: 299 812 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 64 865 EUR.

Papildu informācija par projektu