Projekta nosaukums latviski: Kompakta 3-D magnētiskā lauka detektēšana, izmantojot Cs atomu tvaikus istabas temperatūrā

Projekta nosaukums angliski: Compact 3-D magnetometry in Cs atomic vapor at room temperature

Projekta numurs: lzp-2020/1-0180

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Florians Gābauers

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300,000.00 EUR

Projekta rezultātā tiks izveidota un testēta kompakta augstas precizitātes metode vāju, telpā patvaļīgi orientētu magnētisko lauku detektēšanai, izmantojot magneto-optiskās rezonanses. Projektā piedāvātā metode (3-D vektor-magnetometrija) ļaus mērīt visas trīs ortogonālās magnētiskā lauka komponentes, kam būs nepieciešama tikai viens divstaru piekļuves ports. Mēs izmantosim pēdējo dekāžu laikā Latvijas Universitātē iegūtās fundamentālās zināšanas par lāzerstarojuma mijiedarbību ar atomāru vidi, lai virzītos pielietojumos balstītai pētniecībai par modernu magnētiskā lauka mērīšanas metožu attīstību, kā arī paplašināt šajā projektā iesaistīto jauno zinātnieku un studentu zināšanas un pieredzi.