Projekta nosaukums latviski: Inovatīvi polimēru un jonu šķidrumu kompozīti nātrija polimēru akumulatoriem

Projekta nosaukums angliski: Advanced polymer – ionic liquid composites for sodium-ion polymer batteries

Projekta numurs: lzp-2020/1-0391

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI)

Projekta vadītājs: Guntars Vaivars (LU CFI)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Ķīmijas fakultāte

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Eduards Baķis

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai kā partnerim piešķirtais finansējums: 85 470,00 EUR

Projekts veltīts nātrija jonu bateriju (akumulatoru) pētījumiem, kas ļautu aizstāt šobrīd plaši lietotās litija jonu baterijas. Tajā paredzēts izveidot mērķa specifiskus jonu šķidrumus (JŠ) un tos izmantot par bateriju elektrolīta kompozīciju sastāvdaļu. Plānots izgatavot un vispusīgi raksturot ar fizikāli ķīmiskām metodēm termiski un ķīmiski stabilus jaunus imidazolija sāļu rindas jonu šķidrumus, kas satur dažāda garuma poli(etilēnglikola) grupējumus. Iecerēts izpētīt šo JŠ spēju veidot kompleksos savienojumus ar metālu sāļiem un kompozītu materiālus ar polimēru membrānām, noskaidrot un pierādīt šo kompozītu materiālu struktūru, elektrovadītspēju un stabilitāti. Nolemts optimizēt izvēlēto JŠ iegūšanas apstākļus (temperatūru, izgatavošanas laiku, reaģentu koncentrācijas, žāvēšanas režīmu) un noskaidrot sakarības starp izveidoto JŠ struktūrām un lietošanas iespējām baterijās.

Papildu informācija par projektu