Projekta nosaukums: Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem

Projekta numurs: lzp-2020/1-0138

Projekta zinātniskā vadītāja: Jeļizaveta Sokolovska

Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica

Projekta īstenošanas laiks: 01.2021.–12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300000 EUR

Projektu īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

Projekta darba grupa:

 1. Jeļizaveta Sokolovska, LU Medicīnas fakultāte, Internās medicīnas katedra, Personalizētās medicīnas laboratorija
 2. Inese Folkmane, LU Medicīnas fakultāte, Internās medicīnas katedra
 3. Ilze Elbere, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 4. Ivars Silamiķelis, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 5. Aleksejs Fedulovs, LU Medicīnas fakultāte, Internās medicīnas katedra, Personalizētās medicīnas laboratorija
 6. Irēna Puzirevska, LU Medicīnas fakultāte, Internās medicīnas katedra, Personalizētās medicīnas laboratorija
 7. Kaspars Jēkabsons, LU Medicīnas fakultāte
 8. Līga Kunrade, LU Medicīnas fakultāte
 9. Valdis Pīrāgs, LU Medicīnas fakultāte, Internās medicīnas katedra
 10. Leonora Pahirko, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Matemātikas nodaļa, Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija
 11. Poļina Zaļižko, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centrs
 12. Una Lauga-Tuņina, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Endokrinoloģijas centra Diabēta apmācības kabinets
 13. Lelde Krūzmane (studējošais), LU Rezidentūras attīstības programma
 14. Jana Janeviča (studējošais), Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas fakultāte
 15. Sofija Ivanova (studējošais), LU, LLU un RSU Starpaugstskolu maģistra studiju programma “Uzturzinātne”
 16. Angelina Tiščuka (studējošais), LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Matemātikas nodaļa

Zinātnes nozares: Medicīna, Klīniskā medicīna, Internā medicīna

Par projektu

Pētījuma mērķis ir novērtēt glikozes variabilitātes (svārstību) asociāciju ar zarnu iekaisumu, mikrobioma izmaiņām un sistēmisko iekaisumu pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu un dažādām diabētiskās nieru slimības stadijām. Glikozes variabilitāte tiks novērtēta, izmantojot pastāvīgās glikozes monitorēšanas ierīces, bet pacientu bioloģiskajos paraugos tiks pētīti fēču iekaisuma marķieri un mikrobioma sastāvs, kā arī iekaisuma marķieri un baktēriju translokācijas marķieri asinīs. Tāpat tiks ievākti dati par dalībnieku uztura patēriņu un kuņģa-zarnu trakta traucējumu simptomiem. Projektā iegūties rezultāti nākotnē var palīdzēt mazināt glikozes svārstības un palēnināt diabētiskās nieru slimības progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem, ietekmējot zarnu iekaisumu un disbiozi ar diētu, pretiekaisuma preparātiem, prediotikām un probiotikām. Projekta sadarbības partneris Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs nodrošinās zarnu mikrobioma raksturošanu, kā arī noteiks baktēriju translokāciju pētījuma dalībnieku asinīs. Pētījuma rezultātus ir plānots izplatīt zinātnieku un ārstu visū, kā arī informēt par tiem diabēta pacientus un sabiedrību kopumā.

Projektā paveiktais:

Projekta pirmajā ceturksnī paveikti nepieciešamie sagatavošanas darbi pētījumam: novadīts projekta kick-off-meeting, iesniegts pieteikums Latvijas Centrālās medicīnas ētikas komitejai un ir saņemts tā pozitīvais atzinums, pieņemti darbā projekta komandas dalībnieki, izveidots projekta komunikācijas plāns, uzsākti projektam nepieciešamo ierīču un materiālu iegādes administratīvie procesi. Projekta pastāvīgās glikozes monitorēšanas komandas darbinieces Lelde Krūzmane un Jana Janeviča uzsāka specializētas apmācības, lai nodrošinātu optimālu glikozes datu ieguvi un interpretāciju projekta laikā. Savukārt iekaisuma marķieru noteikšanas komandas darbinieki Kaspars Jēkabsons un Līga Kunrade aktualizēja literatūras datus un tirgus situāciju attiecībā uz plānoto iekaisuma marķieru noteikšanu projektā. Tāpat projekta vadītāja Jeļizaveta Sokolovska un medicīniskie koordinatori Aleksejs Fedulovs un Irēna Puzirevska uzsāka pacientu apzināšanu un informācijas izplatīšanu par projektu, izmantojot LU MF Personalizētas medicīnas laboratorijas longitudināla pētījuma LatDiane datubāzi un Facebook mājaslapu “Diabetes in Latvia”. Savukārt projekta pētnieki Poļina Zaļižko, Ilze Elbere un Jurijs Nazarovs izstrādāja algoritmus projekta dalībnieku atlasei padziļinātai gastroenteroloģiskai izmeklēšanai un zarnu biopsiju izpētei.

Projekta otrajā ceturksnī tika turpināti sagatavošanas darbi pacientu rekrutēšanai. Sakarā ar precizējumiem pētījuma protokolam no projekta gastroenterologu komandas puses tika iesniegti pētījuma pieteikuma labojumi Centrālās medicīnas ētikas komitejai un ir saņemts to pozitīvais atzinums. Tika strādāts pie pētījuma komplektu gatavošanas, ieskaitot pacientu izdales materiālu maketēšanu un sagatavošanu drukai. Tika uzsākta iekaisuma seruma marķieru noteikšanas reakciju optimizācija. Tāpat turpinājām pacientu apzināšanu un informācijas izplatīšanu par projektu. COVID-19 pandēmijas dēļ tika aizkavēti daži ar projektu saistītie administratīvie procesi, piemēram, līguma parakstīšana ar pastāvīgās glikozes monitorēšanas sistēmas piegādātāju, tiek cerēts tos noslēgt projekta trešajā ceturksnī.

Projekta trešajā ceturksnī tika pabeigti sagatavošanas darbi pacientu rekrutēšanai. No pastāvīgās glikozes monitorēšanas sistēmas ražotāja Abbott tika saņemti sensori un ierīces. Tika pabeigta pētījuma komplektu izstrāde, tai skaitā specifiski pētījuma vajadzībām sagatavotie pacientu izdales materiāli. Turpinājām arī iekaisuma seruma marķieru noteikšanas reakciju optimizāciju, pacientu apzināšanu un informācijas izplatīšanu par projektu. COVID-19 pandēmijas dēļ, kura izraisīja pētījuma reaģentu un materiālu iegādes kavējumus, pacientu rekrutēšana tiks uzsākta projekta 4. ceturksnī, nevis 3. ceturksnī, kā plānots iniciāli.

Projekta ceturtajā ceturksnī tika uzsākta pacientu rekrutēšana. Rekrutēšanas vizītes laikā, papildus bioloģisko paraugu ievākšanai, no pacientiem tiek iegūta informācija par diabēta gaitu un vēsturi, blakusslimībām, lietotiem medikamentiem, diabēta komplikācijām. Atsevišķa jautājumu daļa tiek veltīta gastro-intestinālo simptomu izvērtēšanai, izmantojot mūsu izstrādāto gastrointestinālo simptomu skalu diabēta pacientiem. Tāpat pacienti tiek iztaujāti par faktoriem, kuri var ietekmēt zarnu mikrobiotu: dzimšanas apstākļus (dabīgās dzemdības vai ķeizargrieziens, krūts barošana), ēšanas paradumiem un specifiskiem uztura plāniem, antibiotiķu lietošanu un kuņģa-zarnu trakta operāciju vēsturi. Vizītes laikā pacientiem tiek uzlikts pastāvīgās glikozes monitorēšanas sensors. Pētījuma dalībniekiem ir arī mājasdarbs – pildīt diabēta kontroles dienasgrāmatu un uztura dienasgrāmatu, kā arī sensora darbības laika beigās atgādāt pētniekiem fēču paraugus. Arī šajā ceturksnī turpinājām iekaisuma seruma marķieru noteikšanas reakciju optimizāciju, pilotprojekta rezultātu izvērtēšanu. Projekta partneris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs šajā laika posmā veica asins baktēriju translokācijas noteikšanas metožu optimizāciju

Projekta piektajā ceturksnī tika turpināta pacientu rekrutēšana (aprakstīts pie 4. ceturkšņa informācijas). Glikozes monitorēšanu izgājušiem pacientiem bija iespēja saņemt glikēmijas pārskatu un savu klīnisko rezultātu analīzi diabēta māsas Janas Janevičas un endokrinologa Leldes Krūzmanes konsultācijas laikā. Konsultācijas laikā tika apspriesti glikēmijas monitorēšanas laikā iegūtie raksturlielumi: laiks glikēmijas mērķa intervālā (kā arī zem un virs tā), variācijas koeficients, hipoglikēmiju biežums u.c. Tādējādi, dalība projektā dažiem pacientiem ļāva identificēt slēptās problēmas diabēta kontrolē, piemēram, nakts hipoglikēmijas. Kopumā tika rekrutēti jau 40 dalībnieki, un rekrutēšana turpināsies projekta 6. cetursnī.

Uzsākta arī iesaistīto pacientu gastrointestinālo simptomu analīze, konsultācijas pie gastroenterologa dr. Poļinas Zaļizko. Identificēti pirmie pacienti, kuriem ir indikācijas tālākai izmeklēšanai. Šīs projekta sadaļās realizācijas laikā identificējām, ka Latvijā nav vadlīniju 1. tipa cukura diabēta pacientu sagatavošanai kolonoskopijai. Šai pacientu grupai process atšķiras no pārējās populācijas, jo nepieciešama stingra glikēmijas kontrole un insulīna devu adaptācija laikā, kad pacients gatavojas kolonoskopijai, lietojot speciālos šķīdumus. Tāpēc, projekta gastroenterologu un diabēta aprūpes komanda izstrādāja speciālas rekomendācijas, ņemot par pamatu informatīvos materiālus no Eiropas un ASV medicīnas institūcijām.

Projekta sadaļā par iekaisuma marķieru analīzi turpinājām pilota projekta rezultātu izvērtēšanu, meklējot datu variabilitātes iemeslus un risinājumus to statistiskai apstrādei.

Projekta partneris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs šajā laika posmā turpināja asins baktēriju translokācijas noteikšanas metožu optimizāciju.

Projekta sestajā ceturksnī tika pabeigta pacientu rekrutēšana. Kopumā tika rekrutēti 78 dalībnieki ar 1. tipa cukura diabētu un 20 praktiski veseli indivīdi. Projekta gaitā vēl turpināsies atgriezeniskas saites nodrošināšana projekta dalībniekiem par glikēmijas variabilitāti (aprakstīts pie 4. un 5. ceturkšņa informācijas).

Uzsākta arī to pacientu atlase un konsultēšana, kuriem ir indikācijas dziļākai gastroenteroloģiskai izmeklēšanai, lai uzsāktu pētījuma posmu par zarnu caurlaidības un iekaisuma imūnhistoķīmiskiem marķieriem diabēta pacientu zarnu gļotādā.

Projekta sadaļā par iekaisuma marķieru analīzi turpinājām pilota projekta rezultātu izvērtēšanu, meklējot datu variabilitātes iemeslus un risinājumus to statistiskai apstrādei.

Projekta partneris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs šajā laika posmā turpināja asins baktēriju translokācijas noteikšanas metožu optimizāciju un uzsāka fēču paraugu apstrādi to mikrobioma noteikšanai.

Līdz šī posma beigām projektā paveiktais tika apkopots projekta vidusposma atskaitē.

Projekta septītajā ceturksnī turpinājās atgriezeniskas saites nodrošināšana projekta dalībniekiem par glikēmijas variabilitāti un viņu izmeklējumu rezultātiem (aprakstīts pie 4. un 5. ceturkšņa informācijas).

Projekta darba pakā par zarnu caurlaidības un iekaisuma imūnhistoķīmiskiem marķieriem diabēta pacientu zarnu gļotādā iesaistīti 18 pacienti.

Projekta sadaļā par iekaisuma marķieru analīzi uzsākta paraugu testēšana.

Visu 7. ceturksni aktīvi notika arī uztura dienasgrāmatu datu ievade Bior institūta pārtikas produktu datu bāzē, lai pēc to apstrādes iegūtu dalībnieku uzturvielu patēriņa datus. Tāpat tika apkopoti nepārtrauktās glikozes monitorēšanas dati elektroniskajos datu nesējos.

Projekta partneris Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs šajā laika posmā turpināja asins mikrobioma un fēču mikrobioma analīzi.

Projekta publicitātes nodrošināšanai tika sniegta intervija Youtube kanālā “I grjanul Grem”, kā arī projekta personāls piedalījās Zinātnieku naktī Latvijas Universitātē 30.09.22, izglītojot interesentus par diabēta un to komplikāciju izmeklēšanas metodēm.

Pētījuma pirmie rezultāti prezentēti Baltijas endokrinologu kongresā 8.10.2022 Kauņā, Lietuvā.

Pēdējās izmaiņas veiktas