Valsts pētījumu programmas "Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas" projekts

Projekta nosaukums latviski: Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN

Projekta nosaukums angliski: Top quark and Higgs physics at the CMS experiment, development of crystal scintillator detectors and sub-detectors of the CMS detector, and the development of particle accelerator technology for societal applications in collaboration with CERN

Projekta numurs: VPP-IZM-CERN-2020/1-0002

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Projekta vadītājs: Kārlis Dreimanis (RTU)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU) un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Ķīmiskās fizikas institūts

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Elīna Pajuste

Projekta īstenošanas periods: 05.10.2020.–11.10.2022.

Projekta kopējais finansējums: 836 460 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 126 446 EUR.

Projekta mērķis ir pētniecības kapacitātes stiprināšana augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī noturīgas abu pētniecības virzienu zinātniskās kopienas izveide un uzturēšana Latvijā. Projekta ietvaros LU pētnieki iesaistīsies pasaules līmeņa pētniecības aktivitātēs CERN zinātniskajās laboratorijās jau notiekošajā CMS (The Compact Muon Solenoid) eksperimentā, daļiņu detektoru atjaunināšanas projektos. Jaunie zinātnieki, to skaitā maģistrantūras un doktorantūras studenti apgūs augstvērtīgas zināšanas, veicot pētniecisko aktivitāti gan tepat Latvijā, gan CERN, Šveicē. Tā būs lieliska iespēja pieredzējušu zinātnieku vadībā, izmantojot jaunākās pētniecības metodes un tehnoloģijas, veikt pētniecisko darbību starpdisciplināros virzienos, kas saistīti ar augstas enerģijas fiziku, daļiņu detektoriem.

Papildu informācija par projektu