Eiropas Sociālā fonda 8.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” otrā projektu iesniegumu atlases kārta

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes  studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un  konkurētspējīgs akadēmiskais personāls”

Projekta līguma numurs: 8.2.2.0/18/I/004

Projekta īstenošanas termiņš: 27.08.2018. – 30.09.2022.

Projekta kopējais finansējums: 1 655 886,67 EUR. (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 1 407 503,67 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  248 383,00 EUR)

Projekta vadītājs: Iveta Lāce, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta vadītāja 

Projekta mērķis: studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā personāla izaugsmes  un attīstības veicināšana – jaunu pasniedzēju un ārvalstu pasniedzēju piesaiste, kā arī esošo pasniedzēju kompetenču paaugstināšana.

Projekta galvenie rezultāti: atbalsts doktorantu/zinātnisko grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai, kā arī akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidošanai. 

Pēdējās izmaiņas veiktas