Projekta nosaukums: Jaunu čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi
Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/259 
Projekta partneri: CFLA
Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017 - 30.08.2019
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 648252,61 EUR, LU daļa: 648252,61 EUR
Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Dr.phys. Jānis Alnis
Projekta administratīvais vadītājs: doktorante Inga Brice
Projekta mājaslapa: http://www.lu.lv/cgm/ 
Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas Čukstošās Galerijas Modu (ČGM) rezonatoru izstrādē, stabilizēšanā un modelēšānā, un rezonatoru izmantošanā biomolekulu detektēšanai.
Projekta galvenie rezultāti: 1) 4 publikācijas par ČGM rezonatoru izveidošanu, stabilizēšanu, modelēšanu, kā arī to izmantošanu biomolekulu detektēšanai;
2) 3 tehnoloģijas tiesības - zinātība (a) par ČGM rezonatoru izveidošanu un modelēšanu; (b) par ČGM rezonatoru stabilizēšana ar Rb piesātinājuma spektroskopiju; (c) par ČGM rezonatoru izmantošanu biomolekulu detektēšanai;
3) 1 licences līgums par 3 tehnoloģiju tiesību - zinātības izmantošanu;
4) 3 prototipi: (a) ČGM rezonators ar vislabāko sniegumu; (b) tehnoloģijas prototips, kur ČGM rezonators ir stabilizēts ar Rb piesātinājuma spektroskopiju; (c) ČGM rezonators ar speciālu pārklājumu, kas rada to jūtīgu pret noteiktām biomolekulām.
Pēdējās izmaiņas veiktas