Projekta nosaukums:
„Uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrāde, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti”

Projekta pieteikuma numurs:
1.1.1.1/20/A/146

Projekta īstenošanas termiņš:
12 mēneši, 01.04.2021.-31.03.2022.

Projekta kopējais finansējums:
675 182,83 EUR, LU daļa 153 124,11 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:
Prof. Sergejs Isajevs

Projekta mērķis:
Veikt uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrādi, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti.

Projekta aktivitātes:

  1. zinātniskās literatūras un patentu izpēte,
  2. piekļuve datiem un datu kopas pabeigšana,
  3. tehnoloģiju izstrāde,
  4. tehnoloģiju novērtēšana darbības vidē,
  5. tehnoloģiju optimizācija,
  6. informācijas izplatīšana.

Atskaite par paveikto darbu no 01.04.2021. līdz 31.06.2021.

1.Pabeigta projekta 1. aktivitāte 1. darba paka-“ Zinātniskās literatūras un patentu izpēte”. Ir veikta 134 zinātnisko rakstu analīze, ko veica trīs pētnieki (S. Isajevs, N. Jurka, K. Jēkabsons).

2.Uzsākta projekta 2. aktivitāte (2. darba paka-“Pacientu iekļaušana pētījumā”). Šīs aktivitātes ietvaros pētījumā retrospektīvi tika iekļauti 96 pacienti ar plaušu nesīkšūnu audzēju. Ir izstrādāts klīniskās, histopatoloģiskās un imūnhistokīmiskās izmeklēšanas darba protokols.

3.Uzsākta pētījuma 3. aktivitāte (3. darba paka-“Tehnoloģijas izstrāde”). Aktivitātes ietvaros 96 pacientiem ar plaušu audzēju tika veikta klīniskās informācijas novērtēšana, kā arī histopatoloģisko audu paraugu izmeklēšana. Paraugi tika krāsoti ar hematoksilīna-eozīna un imūnhistoķīmijas metodi, lai novērtētu audzēja biomarķierus- ALK, PD-L1, TTF-1, p63 un napsīns. Visi paraugi pēc tam tika
digitalizēti un analizēti ar automatizētu programmu un digitālu skeneri.

Atskaite par paveikto darbu no 01.07.2021. līdz  30.09.2021.

Darbi projektā tika pārtraukti no 01.07.2021.- 30.09.2021.