Projekta nosaukums: Mākslīgā intelekta platforma dziļi iegulošu rūdu perspektīvu noteikšanai

Projekta līguma numurs: KC-L-2017/5, Projekta ID Nr. KC-PI-2020/52

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. septembris

Projekta kopējais finansējums: 27 777,78 EUR

Atbalsta finansējuma apmērs (90%): 25 000,00 EUR

LU finansējuma daļa (10%): 2777,78 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors vadošais pētnieks Gunārs Silabriedis

Projekta administratīvais vadītājs: LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta pētniece Irina Baltmane

Projekta mērķis:

Izveidot mākslīgā intelekta platformu, kura ar neirona tīklu palīdzību analizēs gravimetriskos un magnetometriskos datus, meklējot cēloņsakarības un anomālijas, balstoties uz iepriekš iegūtiem datiem, jau iepriekš izpētītos objektos (kuros veikti gravimetriskie un magnetometriskie pētījumi), kā arī zināms iegūtais (cēloņsakarību un anomāliju) rezultāts.

Projekta galvenie rezultāti: 

  • Iegūti iepriekšējos pētījumos pieejamie dati par iežu sastāvu un īpašībām urbumos līdzīgos izpētes objektos, kuri tiks integrēti mākslīgā intelekta platformā, lai veiktu datorizētu datu apstrādi un analīzi;
  • Veikti gravimetriskie un magnetometriskie mērījumi izpētes teritorijā, lai iegūtos datus integrētu mākslīgā intelekta platformā;
  • Izstrādāta platforma, kas, izmantojot magnētiskā un gravitācijas lauka anomālijas, spēs prognozēt kristālisko iežu tipu izplatību izpētes teritorijā.

Projekta īss kopsavilkums:

Zinātnes komercializācijas projekta ietvaros tiks izstrādāts informācijas tehnoloģiju risinājums, kas paredzēts, lai noskaidrotu saistību starp zemes dzīļu uzbūvi un sastāvu, kā arī to raksturojošajiem ģeofizikālajiem parametriem. Projekta laikā tiks izveidota mākslīgā intelekta IT tehnoloģija, kura, izmantojot datus par magnētiskā un gravitācijas lauku anomāliju zonām, sasaistot tās ar ģeoloģisko urbumu datiem, noteiks perspektīvākas potenciālās rūdas ieguves vietas. IT tehnoloģijas izstrādes ietvaros tiks veikta speciāla iegūto datu analīze, interpretācija un pārveidošana tehnoloģiskajam risinājumam nepieciešamajā formā, kā arī izstrādāti noteikti algoritmi datu analīzei un sagatavošanai dziļās mašīnmācīšanās risinājumam.