Tautas attīstības pārskata projekts

Kopš pirmā ANO globālā ziņojuma par tautas attīstību (Human Development Report) publicēšanas 1990. gadā jēdziens „tautas attīstība” (human development)  tiek plaši izmantots mediju, NVO un politiķu starpā. Arī Latvijas attīstība tikusi mērīta un salīdzināta ANO Attīstības Organizācijas Tautas attīstības indeksa skalā (48. vieta 177 valstu starpā 2005. gadā). Tautas attīstība ir komplekss jēdziens, mērāma ne tikai ekonomiskiem rādītājiem, bet arī citās cilvēka dzīves jomās, piemēram, veselībā, izglītībā, drošības izjūtā. Pārskati domāti plašam lasītāju lokam – studentiem, žurnālistiem, pašvaldību darbiniekiem, politikas veidotājiem, visiem, kam rūp cilvēka labklājība un Latvijas attīstība.   Latvijā Pārskats iznācis jau astoņas reizes. Tas allaž bijis veltīts sabiedrībā svarīgu jautājumu izpētei:

 1. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1995. Vispārējs tautas attīstības izvērtējums Latvijā
 2. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1996. Nabadzība, sociālā integrācija un reģionālās atšķirības
 3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1997. Dzīves līmenis, izglītības reforma un līdzdalība
 4. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1998. Valsts, indivīdi un privātais sektors
 5. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 1999. Globalizācija
 6. Latvija. Pārskats par tautas attīstību  2000/2001. Sabiedriskās politikas process
 7. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002/2003. Cilvēkdrošība
 8. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos
  Angļu valodā – Latvia. Human development report 2004/2005. Human Capability in the Regions.Latvija.
 9. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos.
  Angļu valodā – Latvia. Human Development Report 2006/2007. Human Capital.
 10. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildīgums.
  Angļu valodā – Latvia Human Development Report 2008/2009: Accountability (notiek darbi pie teksta literārās rediģēšanas, tulkojums angļu valodā ir paveikts).
 11. Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011: Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja
  Angļu valodā - Latvia. Human Development Report 2010/2011.National Identity, Mobility and Capability.
 12. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga Nācija
 13. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība.
 14. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā labuma radīšana un kolektīvo resursu sargāšana Latvijā.

Kopš 2005. gada Pārskatu veidošanu ir pārņēmis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils Universitāti un Vidzemes augstskolu. Izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos sagatavošanā iesaistījās arī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, pašvaldību pārstāvji, kā arī nevalstiskās organizācijas. Pārskats guvis plašu sabiedrības ievērību, jo tā analīze un secinājumi sasaucas ar valsts attīstības stratēģiskās plānošanas jautājumiem.

Pārskats vairākkārt guvis starptautisku atzinību (balva par inovāciju 2002./2003.gada Pārskatam un Balva par analīzes kvalitāti un līdzdalību sagatavošanā 1999. gada Pārskatam), kā arī rosinājis politikas veidotājus saskatīt dažādus sabiedrībā svarīgus jautājumus un lēmumus no cilvēka dzīves kvalitātes viedokļa. Pārskata par tautas attīstību veidošanas laikā akadēmiskie pētnieki mijiedarbojas ar politikas veidotājiem. Pārskats ir unikāls dokuments, kura sagatavošanā allaž piedalījusies neatkarīga ekspertu grupa, dažādu nozaru speciālisti, tādējādi nodrošinot starpdisciplināru pieeju un iespēju uz jautājumiem paraudzīties kompleksi.  Pārskata iznākšana piesaista plašsaziņas līdzekļu, politiķu, studentu un citu sabiedrības grupu uzmanību. Tam ir plaša atpazīstamība sabiedrībā un laba reputācija. Pārskata kvalitāti nodrošina vietējie un starptautiskie recenzenti un ANO Attīstības programmas lielā pieredze Pārskatu gatavošanā. Arī turpmāk saikne ar ANO Attīstības Programmu netiks zaudēta.