Saistība starp neopterīnu un iekaisuma biomarķieriem aterosklerozes pacientiem

EEZ finanšu instrumenta finansētās grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” ietvaros apakšprojekts „Saistība starp neopterīnu un iekaisuma biomarķieriem aterosklerozes pacientiem” (EEZ08AP-5/2; 2009-2010.g.; vadītājs asoc. profesors Pēteris Tretjakovs, LU EKMI)

Šī pētījuma biomarķieriem, kas saistīti ar kardiovaskulārā, tajā skaitā, akūtā koronārā sindroma riska novērtēšanu, ir īpaša zinātniska aktualitāte medicīnā.

Apakšprojektā ir akcentēta neopterīna lomas izpēte, jo pašreizējie dati liecina, ka neopterīna koncentrācijas palielināšanās būtiski sekmē koronārās sirds slimības (KSS) attīstību, kā arī būtiski palielina kardiovaskulāro notikumu risku. Šajā pētījumā ietverta seruma neopterīna pārmaiņu izpēte saistībā ar veselu rindu iekaisuma procesos iesaistītajiem citokīniem.

Pētījuma noritēja 22 mēnešu un tajā bija iesaistīti 8 izpildītāji (5 zinātņu doktori, 2 doktoranti un 1 dabaszinātņu laborants).

Pētījuma rezultāti:

  • Iegūtas nozīmīgas likumsakarības, kuras sniedz jaunas zināšanas par patofizioloģiskajiem mehānismiem un koronārās aterosklerozes attīstības risku, kā arī par akūta koronārā sindroma risku;
  • Rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs, piemēram, „5th Santorini Conference Biologie Prospective”, kā arī iesniegti publicēšanai, piemēram, „Clinica Chemica Acta” u.c.);
  • Projekta rezultāti apstiprināja neopterīna koncentrāciju pārmaiņu saistību ar endoteliālās disfunkcijas biomarķieriem (piem. ar sVCAM-1);
  • Iegūtajiem zinātniskajiem rezultātiem ir prognozējams arī praktiskais pielietojums, kas saistīts ar klīniski diagnostika biomarķieru paneļu izstrādi un ieviešanu veselības aprūpē pacietiem, kuriem ir palielināts akūtā koronārā sindroma risks.

Projekta īstenošanas termiņš: 2009.gada 1.janvāris līdz 2010.gada 30.oktobris;

Projekta kopsumma: 37 850.00 EUR;

Projekta nosaukums angļu valodā: The relationship between neopterin and inflammatory markers in atherosclerosis patients;

Sadarbības partneri: Insbrukas Medicīnas Universitāte (Innsbruck Medical University, Austria);

EEZ finanšu instrumenta finansētās grantu shēmas Nr.LV0015 „Akadēmiskie pētījumi apsaimniekotājs:  Valsts izglītības attīstības aģentūra (no 2010.gada 1.janvāra).