6. februāris, 2018

13:00 - 17:00
Kuldīga, Kalna iela 19

Sekcijas sēde "Prioritārā tēma "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Āzijas studiju nodaļas Orientālistikas sekcija"
Orientālistika
Vadītājs Leons Taivāns

Sekcijas sēde notiek LU Kuldīgas filiālē

Jānis Priede
Islāmofobija Latvijā Eiropas identitātes kontekstā

Leons Taivāns
Kristīgās un islāma civilizācijas un to galvenās atšķirības, modernās attīstības tendences skaitļos un faktos

Ingrīda Kleinhofa
Arābu sievietes: viduslaiku tradīcijas 21.gadsimtā

Kaspars Kļaviņš
Arābu antropoloģija: dzīve bagātajās un nabadzīgajās arābu valstīs. Imigrantu integrācijas problemātika

Ingrīda Kleinhofa
Islāma radikalizācija Latvijā: vai terors ir iespējams mazpilsētā?