12. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 305. aud.

Sekcijas sēde "Redzamais un netveramais tradicionālajā un mūsdienu kultūrā"
Folkloristika
Vadītāji: Valdis Muktupāvels, Janīna Kursīte

Janīna Kursīte
Mākoņu simbolika tveramā un netveramā kontekstā

Ilze Rūmniece
Mākoņu semantika un simbolika hellēniskajā tradīcijā

Ingus Barovskis
Debesis latviešu teiku motīvos kristīgās reliģijas un folkloras priekšstatu sinkrētismā

Rūta Muktupāvela
Tāpatība un citādība tradicionālās un mūsdienu kultūras kontekstā

Jolanta Stauga
Interneta mīmi un virtuālās vides folklora

Valdis Muktupāvels
“Kokļu spēlētājas, plēšu vilcēji un citi tādi ārzemju nabagi”: pa kādas instrumentālmūzikas tradīcijas pēdām

Kristīne Rotbaha
“Čukstētāju sabiedrības” mantojums

Austra Celmiņa
Latviešu etnogrāfisko zīmju simbolika - mākslinieka skatījums

Indra Čekstere
Maizes simboliskā nozīme latviešu tradicionālajā kultūrā un mūsdienās