1. februāris, 2016

13:00 - 17:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Lietišķā magnetohidrodinamika"
Fizika, fotonika
Vadītāji: A. Jakovičs, A. Bojarevičs

V. Geža
Ātruma atkarība no lauka frekvences elektromagnētiski ierosinātās plūsmās

K. Surovovs
Elektromagnētisko spēku sadalījums apgabalā ar vadītspējas lēcienveida izmaiņu

R. Baranovskis, A. Bojarevičs, T. Beinerts, M. Kalvāns
Divu pastāvīgo magnētu cilindru maisītājs šķidru metālu homogenizācijai

A. Tatuļčenkovs, A. Jakovičs
Gāzes burbuļu dinamikas skaitliska modelēšana ar Lattice Boltzmann metodi

M. Plāte
Procesa parametru ietekme uz termiskajiem spriegumiem FZ un CZ silīcija kristālu audzēšanas procesos

M. Milgrāvis
Efektivitāti un ģeometriju uzlabojošas indukcijas spoles izstrāde

A. Brēķis, A. Gailītis, J. Freibergs
Termoakustiskā MHD ģeneratora prototipa izstrāde un testēšana

V. Suškovs, S. Pavlovs
Gāzes burbuļu dinamikas modelēšana ārējā magnētiskajā laukā MHD iekārtās

M. Kalvāns
Pastāvīgo magnētu mijiedarbības novērtēšana divpusēja šķidra metāla sūkņa realizācijai

L.Goldšteins, L.Buligins, E.Platacis, A.Romančuks, A.Fļerovs
MHD nestabilitātes analīze TESLA-EMP kontūrā

4. februāris, 2016

09:00 - 12:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Mīkstvielas fizika un materiāli"
Fizika, fotonika
Vadītājs Andrejs Cēbers

Guntars Kitenbergs
Gravitācijas ietekme uz šķidrumu sajaukšanos mikrofluidikā

Jānis Cīmurs
Ferromgnētiska daļiņa ar vienass anizotropiju oscilējošā laukā

Daniels Krimans, Guntars Kitenbergs, Kaspars Ērglis
Polielektrolīta un lādētu daļiņu veidota gēla eksperimentāli pētījumi

Aigars Langins, Guntars Kitenbergs, Kaspars Ērglis
Makroskopiska magnētiskā momenta noteikšana

Jānis Erdmanis
Magnētiskā šķidruma piliena līdzsvaru figūru simulācija

Artis Brasovs, Kaspars Ērglis
Kalibrācija un paraugmērījumi uzlabotas lāzerpincetes sistēmai

Kaspars Ērglis, Guntars Kitenbergs
Magnētiska mikropeldētāja eksperimentāli kustības mērījumi

Rūdolfs Livanovičs
Hidrodinamisko mijiedarbību nozīme magnētisku mikropeldētāju modelēšanā

Andrejs Cēbers
Dažas hidrodinamikas problēmas šķidrumos ar iekšējām griešanām

5. februāris, 2016

09:00 - 12:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Astrospektroskopija, atomu, molekulu un optiskā fizika"
Fizika, fotonika
Vadītāji: M. Auziņš, R. Ferbers

A. Grankina
Protoplanetārais miglājs HD161796

L. Začs, K. Puķītis, M. Greiselis
Astrospektroskopijas aktualitātes

F. Gahbauers, J. Šmits, A. Bērziņš, A. Jarmola, R. Ferbers, M. Auziņš, D.Erts, J. Prikulis, D. Budker
Garenisko spinu relaksācijas ātrumu mērījumi atkarībā no slāpekļa-vakanču (NV) centru koncentrācijas transmisijas elektronu mikroskopa apstarotā mākslīgā dimantā

J. Šmits, A. Bērziņš, F. Gahbauers, R. Ferbers, K.Ērglis, A.Cēbers, J. Prikulis
Mikroskopisku magnētisko daļiņu magnētiskā lauka sadalījuma attēlošana, izmantojot slāpekļa-vakanču (NV) centrus dimantos

L. Bušaite, M. Auziņš, S. Pustelny, A. Akulshin, N. Leefer, D. Budker
Nelineāra magneto-optiskā rotācija rubīdija tvaikos zilās gaismas ierosmē

A. Erglis, A. Berzins, J. Smits, M. Auzinsh, R. Ferbers
Pašēna-Baka efekts cēzija D1 līnijas supersīkstruktūras pārejām

K. Alps, A. Krūziņš, M. Tamanis, R. Ferbers
Sajaukto A1Sigma un b3Pi stāvokļu augstas izšķiršanas spējas spektroskopija un deperturbācija KRb molekulā

A. Krūziņš, K. Alps, O. Nikolajeva, M. Tamanis, R. Ferbers
(3)1Pi un (5)1Sigma stāvokļu spektroskopija RbCs molekulā

13:00 - 15:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Kvantu nanoelektronika"
Fizika, fotonika
Vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs

Arnis Katkevičs
Divelektronu izkliede un sadalīšana cietvielas nanostruktūrā

Jevgeņijs Kločans
Vienelektronu pumpēšana ar atomu tranzistoriem

Zigmārs Rupenheits
Optimāls kvantu punkta inicializācijas protokols

Vents Valle
Nedizainēta nanoelektronika

Vjačeslavs Kaščejevs
Spontānās emisijas kvantu koherence

12. februāris, 2016

15:00 - 17:00
Šķūņu ielā 4, 1. stāva zālē

Izstāde "Atomfizika, spektroskopija un biofotonika"
Fizika, fotonika
Vadītājs Jānis Alnis

I. Bērsons, R. Veilande un O. Balcers
Stenda referāts. Modelis fotonam dielektriķī.

E. Gailīte
Stenda referāts. Ūdeņraža Ridberga atoma div-fotonu jonizācija.

T. Kirova , M. Auzinsh and I. A. Yu
Laser Manipulation of Electromagnetically Induced Transparency in Rydberg Atoms in the Dipole Blockade Regime.

M. Ziņģe, E. Goško
Stenda referāts. Kadmiju saturošu augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskā izpēte.

Ē. Elksnis, A. Vīksna, A. Skudra
Stenda referāts. Dimanta sintēze, izmantojot plazmas ķīmisko tvaiku izgulsnēšanas metodi uz dažādiem materiāliem apstākļos, kas tuvi atmosfēras spiedienam.

M. Ziņģe, Z. Gavare, E. Bogans
Stenda referāts. Dzīvsudrabu saturošu augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskā diagnostika.

J. Alnis, Z. Gavare, A. Ābola, V. Fjodorovs, E. Bogans
Stenda referāts. Dzīvsudraba 184,9 nm rezonanses līnijas izpēte zema spiediena kapilārā izlādē.

I. Brice, J. Rutkis, I. Fescenko, J. Alnis
Stenda referāts. Supersīkstruktūras sašķelšanās mērījumi Rb atomos ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi.

I. Saknite, J. Spigulis
Stenda referāts. Determination of in vivo skin moisture level by near-infrared reflectance spectroscopy.

I. Saknite, A. Zavorins, J. Spigulis, J. Kisis
Stenda referāts. Skin erythema assessment by an RGB imaging device: a clinical study.

I. Saknite, G. Tunens, J. Spigulis
Stenda referāts. Study on near-infrared reflectance spectroscopy of skin for noninvasive estimation of skin hydration.

G. Tunens, I. Saknite, J. Spigulis
Stenda referāts. Modeling diffuse reflectance spectrum of skin in the near-infrared spectral range by Monte Carlo simulations.

A. Ļihačovs, I. Feruļova, J. Spīgulis, M. Tamošiūnas
Stenda referāts. Audu autofluorescences sabrukšanas sadalījuma un fotoizbalēšanas ātrumu vienlaicīga detektēšana.

A. Dzerve, I. Ferulova, A. Lihachev, J. Spigulis
Stenda referāts. Investigation of skin autofluorescence lifetime under optical irradiation.

I. Oshina, J. Spigulis
Stenda referāts. Snapshot mapping of skin chromophores at triple-wavelength illumination.

I. Oshina, J. Spigulis
Stenda referāts. Image processing for snapshot RGB mapping of skin chromophores.

J. Alnis, J. Rutkis, I. Fescenko, G. Revalde
Stenda referāts. Lāzerierīces izveide gaisā esošo putekļu skaitīšanai.

R. Viter, M. Bechelany, A. Ramanavicius, V. Kushnir, V. Vataman, U. Riekstina
Stenda referāts. Development and application of novel photonic materials for sensing applications.

4. marts, 2016

09:00 - 16:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā

Sekcijas sēde "Fotonika, kvantu zinātnes, kosmosa zinātnes un saistītās tehnoloģijas"
Fizika, fotonika
Vadītājs Arnolds Ūbelis

Arnolds Ūbelis
FP7-REGPOT-2011-1- 285912. FOTONIKA-LV projekta pārskats un vērtējums

Romans Viters
FP7-PEOPLES-IRSES-2012-316177 projekts BIOSENSORS-AGRICULT

Arnolds Ūbelis
FP7-PEOPLE IRSES-2011-294949 projekts NOCTURNAL ATMOSPHERE un FP7-PEOPLES-IRSES-2013-612691 projekts REFINED STEP

Kalvis Salmiņš
Projekta 01-27/287 par LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskās observatorijas remontdarbu, zinātniskā aprīkojuma iegādi un starptautisko saistību publicitāti realizācija.

Ilgmārs Eglītis
LU Astronomijas institūta HORIZON 2020 projekti

Vidvuds Beldavs
INTERREG projekti Rīgas Fotonikas centra izaugsmei

Arnolds Ūbelis
Jaunie Horizon 2020 projektu konkursi – iespējas FOTONIKA-LV izaugsmei

Vidvuds Beldavs
Rīgas Fotonikas centra darbs un nākotnes plāni.

Romāns Viters
Nanostruktūras priekš optiskajiem sensoriem

Arnolds Ūbelis
VUV un tālā UV atomspektroskopijas problēmas

Inga Brice, Aigars Atvars, Jānis Alnis
Lāzera spektra sašaurināšana līdz 1kHz platumam optisko frekvenču standartu pielietojumiem

Teodora Kirova, Artūrs Ciniņš, Mārcis Auziņš, I.A.Yu
Kvantu un nelineārā optika ar atomiem Ridberga stāvokļos

Ilgmārs Eglītis
Kosmisko pētījumu nākotnes vīzijas Baldones observatorijā

Kalvis Salmiņš, Jorge Del Pino
SLR sistēmas 1884 Rīga modernizācijas rezultāti

Māris Ābele, Jānis Vjaters
SLR teleskopa “Egle” montāža

Vidvuds Beldavs
Starptautiskā Mēness dekāde

Arnolds Ūbelis
Latvijas prasmes kosmosa zinātnēs un tehnoloģijās ir vajadzīgas Āfrikā

15:30 - 17:00
Šķūņu ielā 4, 1. stāva zālē

Sekcijas sēde "Fotonika, kvantu zinātnes, kosmosa zinātnes un saistītās tehnoloģijas – Stenda referāti"
Fizika, fotonika
Vadītājs Aigars Atvars

A. Ciniņs
Stenda referāts. STIRAP metodes adiabātiskuma novērtējums un optimālo parametru izvēle

A. Atvars
Stenda referāts. Horizon 2020 SME Instrument Phase 1 projekts SEMICOOL-H

A. Pelevkin, K. Mičulis, A. Ūbelis, N. S. Titova, A. M. Starik
Stenda referāts. Skābekļa molekulu disociācija ar 193 nm lāzera starojumu and tā nozīmība ūdeņraža - gaisa maisījuma reakciju ķēdes intensificēšanai