14. februāris, 2018

16:00 - 20:00
Aspazijas bulv. 5, 510. telpā

Sekcijas sēde "Stāsts par kādām dzīrēm: Platons, renesanse, mūsdienas"
Filozofija
Vadītāji: Maija Kūle, Ginta Vēja

Krišjānis Lācis
M. Fičīno un platonisma jaunatklāšana: mīlestības tēma Florences renesansē

Velga Vēvere
Poētiskais prāts pret poētisko neprātu

Ilze Andresone
Platons un mīts par Sievišķo

Ginta Vēja
Vai ikviena mīlestība ir skaista? Pausanija un Simonas de Bovuāras atbildes

Olga Senkāne
Eriksimaha divu Erotu ideja J.V.Gētes "Fausta" kultūras koncepcijā

Māra Rubene
Aristofans un estētika

Reinis Vilciņš
Mīlestības jēdziena analīze ar atsauci uz L. Vitgenšteinu un Platona "Dzīrēm"

Alise Buligina
Mīlestība un transcendence

Raivis Bičevskis
Platons Nāves kalnā: Heidegers un patiesība

6. marts, 2018

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 500

Sekcijas sēde "Filozofija mūsdienu pasaulē: novietojums, iespējas, mērķi"
Filozofija
Vadītājs Raivis Bičevskis

Raivis Bičevskis
Filozofija starp metafilozofiju un antifilozofiju

Toms Stepiņš
Intuīcijas un zinātnes metodoloģisks konflikts apziņas filozofijā

Māra Rubene
Pēc-tecība un pro-gramma

Līva Rotkale
Kas ir mūsdienu analītiskā metafizika?

Aija Priedīte-Kleinhofa
Filozofija un intelektuālā vēsture: Latvijas konteksts

Ēriks Heinzbergs
Izziņa: filozofijas un zinātnes robežas

Raivis Bičevskis
Integrēta filozofija

Artis Svece
Filozofija, medijpratība un caurviju kompetences

Igors Gubenko
Vai dekonstrukcija ir antifilozofija?

Viesturs Ābelis
Sistemātiska savstarpēja nepiekrišana

Krišjānis Lācis
Filozofijas kritika luterismā

Reinis Vilciņš
Antifilozofija mūsdienu analītiskajā filozofijā

Edgars Narkēvičs
Filozofija un izglītība