23. marts, 2018

14:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Demogrāfijas zinātne un prakse"
Demogrāfija
Vadītājs Juris Krūmiņš

Sandra Jēkabsone, Irina Skribāne
Darbaspēka produktivitātes paaugstināšanas izaicinājumi Latvijā

Silvija Kristapsone
Labklājība - Latvija Eiropas Savienībā

Pēteris Zvidriņš
Latvijas iedzīvotāju valstiskā piederība

Zaiga Krišjāne
Kas dzīvo Rīgas apkaimēs: iedzīvotāju skaita un sastāva dinamika

Ilze Mileiko
Vientuļie vecāki kā specifiska grupa, individuālās izdzīvošanas stratēģijas un izaicinājumi valsts politikā

Sigita Šulca
Migrācijas novērtēšanas un migrantu profilēšanas metodes

Kristīne Lece, Anna Kluša, Denīze Ponomarjova
Mācību valodas izvēle etniski jauktās ģimenēs Latvijā

Ilmārs Mežs
Vai 1914. gadā Latvijā bija virs 2,5 miljoniem iedzīvotāju?

Jānis Krūmiņš
Iekšzemes migrācijas reģionālie aspekti Latvijā

Atis Bērziņš
Iedzīvotāju novecošanās tendences Latvijā