18. februāris, 2016

12:00 - 16:00
Lomonosova ielā 1a, 420, 405, 409

Sekcijas sēde "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne"
Bibliotēkzinātne
Vadītājs Iveta Kalniņa

Pēc sekcijas sēdes notiks diskusijas par bibliotekāro izglītību - tās attīstības perspektīvām, saturu, attiecībām starp formālo un tālākizglītību.

Dženija Dzirkale-Maļavkina
Vārdu spēles izglītības terminoloģijā: apmācīties, iemācīties, attīstīties

Daina Pakalna
Izglītības prasības bibliotekāriem

Baiba Holma
Akadēmiskās bibliotekārās izglītības saturs

Iveta Gudakovska
LU SZF IBSN izglītības pakalpojumi universitātes bibliotēku darbībai