11. februāris, 2016

13:00 - 17:30
Raiņa bulv. 19, LU Muzeja zāle

Sekcijas sēde "Ģeodēzija un ģeoinformātika"
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Gunārs Silabriedis, Marita Cekule, Ansis Zariņš

G.Silabriedis
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta stratēģiskās attīstības plāni 2016 - 2020

A. Zariņš, A Rubans, D.Haritonova, G.Silabriedis, J.Zvirgzds
Daudzfunkcionālās optiskās sekošanas iekārtas projekta rezultāti.

K.Morozova, G.Silabriedis, J.Balodis, I.Baltmane, K.Balodis, M.Kaļinka,I.Jumare, D.Haritonova, I.Mitrofanovs
Viena cm precizitātes ģeoida modelis.

A.Rubans, A.Zariņš, D.Haritonova
Digitālās zenīta kameras projekts – progresa ziņojums.

K.Salmiņš, J. Del Pino
SLR stacija 1884 Rīga 2015.gadā.

J.Kaminskis, K.Morozova
Interferometriskie precīzo līmeņu novērojumi Eiropā.

E.Apsīte, I.Latkovska
Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas.

K.Čabs, M.Cekule
Cilvēku uzvedības interpretācija un modelēšana izmantojot STATBOX koncepciju.

D.Haritonova
Latvijas GNSS staciju novērojumu apstrāde un rezultātu apkopojums līdz 2015.gadam.

D.Dobelis, J.Zvirgzds
Eiropas Kosmosa aģentūras NAPEOS programmpaketes pielietojums GNSS datu apstrādē.

A.Celms, A.Ratkevičs, J.Balodis, G.Silabriedis, J.Rusiņš
Valsts ģeodēziskā tīkla pētījumi, pielietojot GNSS metodes.

J.Balodis, D.Haritonova, M.Normand
Garantētas viena cm precizitātes augstuma mērījumi GNSS statisko mērījumu režīmā.

P.Jeļinskis, J.Zvirgzds
GNSS RTK augstuma noteikšanas metodes aviācijā.

I.Mitrofanovs, J.Klūga, A.Klūga, A.Bricis
GNSS RTK mērījumi ātrgaitas kustībā.

12. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, LU Muzeja zāle

Sekcijas sēde "Astronomija"
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītājs Ilgmārs Eglītis

J.del Pino, K.Salmins
Teleskopa LS-105 modelis

I.Eglītis, M.Eglīte
Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi Astrofizikas observatorijā Baldonē

V.Bezrukovs, I. Šmelds, M. Bleiders
Radioteleskopa RT-32 jaunās iespējas - pirmie mērījumi un rezultāti

A.Aberfelds
Ūdens māzeri ap vecām zvaigznēm un to WISE krāsas

Ryabov B.I.
Nenoslēgtu lauka lauka līniju starojums virs liela Saules plankuma

I.Eglītis, M.Eglīte, L.Kazanceva
Asteroīdu mērījumi izmantojot Baldones Šmita teleskopa arhīva datus

M.Eglīte, I.Eglītis, G.Vitka
Oglekļa zvaigžņu telpiskā sadalījuma īpatnības

K.Salmins, J. Del Pino
SLR sistēmas LS-105 mērījumu precizitātes novērtējums

M.Ābele, K.Salmiņš, J. Vjaters
Jauno SLR teleskopu optiskās sistēmas