3. februāris, 2016

10:00 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 510, 510

Sekcijas sēde "Bēgšana un migrācija vēsturē: starp ārkārtas situāciju un dzīvesveidu"
Vēsture
Vadītāji: Ēriks Jēkabsons, Gvido Straube

Harijs Tumans
Bēgšanas prakse Senajā Grieķijā - kolonizācijas piemērs

Gvido Straube
Daži zemnieku migrācijas aspekti Vidzemē 17.gs.

Anita Čerpinska
Bēgot no Napoleona: iebraucēji Rīgā 19.gs. sākumā

Toms Ķikuts
Piespiedu migrācija kā latviešu diasporas izveides pirmsākums 19.gs. pirmajā pusē

Lilita Zemīte
Migrācijas cēloņi: ASV piemērs

Klāvs Zariņš
Vācu militārā pārvalde un bēgļu atgriešanās okupētajā Kurzemes guberņā (1917-1918)

Ēriks Jēkabsons
Polijas militārie un civilie bēgļi Latvijā 1939.-40.gg.

Kaspars Zellis
Krievu bēgļi Latvijā 1943.-44.gg.

Uldis Neiburgs
Latviešu bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju (1944-45)

Jānis Ķeruss
Bēgšanas no zvejnieku kolhoza "Boļševiks" 20.gs. 50.gados

5. februāris, 2016

09:30 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 320.audit.

Sekcijas sēde "Arheoloģija"
Vēsture
Vadītāji: Armands Vijups, Elīna Guščika

A.Šnē
Tehnoloģiju pārnese aizvēstures sabiedrībās: arheoloģiskās liecības par zināšanu un prasmju apriti

M.Broža
Arheoloģijas attīstība Latvijas teritorijā līdz 1861.gadam

R.Vecmuktāne
O tempore, o homines: Pieminekļu valdes līdzstrādnieku dienasgrāmatas no LNVM krājuma

Z.Broka-Lāce
Aktuālās idejas un teorētiskās nostādnes jaunākajos Latvijas arheoloģiskajos pētījumos (no 1991.gada līdz šodienai)

M.Kalniņš
Krama apstrāde Sārnates apmetnes 2. mītnē

D.Auziņa
Dzelzs ieguve no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem - pētījumu problemātika un tendences

A.Vasks
T.s. “māla kāstuves”

M. Šumilo
Lejascīsku apmetne: arheoloģiskais materiāls un izpētes iespējas mūsdienās

I.Doniņa, A.Ķepīte, A.Ceriņa, L.Kalniņa
Talsu Vilkmuižas ezers: pētījumi un problēmas

R.Brūzis
Ūdensdzirnavas Mazjumpravas muižā (pēc izrakumu materiāliem)

J.Meinerts
Mantrači Latvijā: ieskats mērķos un darbības principos

A.Vijups
“Vismaz tas nesapūst”: sabiedrības attieksme pret mantraču darbību Latvijas plašsaziņas līdzekļos