9. februāris, 2016

09:00 - 16:15
Jūrmalas gatvē 76, B-6 aud.

Sekcijas sēde "Psiholoģija"
Psiholoģija
Vadītājs Ivars Austers

Vineta Silkāne
Veselību veicinoša uzvedība un ar to saistītā prokrastinācija 35-44 gadus veciem vīriešiem

Jana Duhovska, Jeļena Ļevina, Inga Millere, Dace Baltiņa
E-intervenču iespējas hronisku krūts vēža pacientu psihosociālajā rehabilitācijā: literatūras pārskats

Jeļena Ļubenko
E-intervenču iespējas psiholoģijā: efektivitāte un ierobežojumi

Inese Lietaviete
Stresa pārvarēšanas stratēģijas un pašefektīvitātes izjūta onkoloģiskajiem pacientiem

Ieva Melne
Apzinātības saistība ar trauksmi

Liena Ivanova
Komplekso problēmu risināšanas prasmju saistība ar kognitīvajām spējām un vadības funkcijām

Ilze Plauča, Sandra Sebre
Depresija, ruminēšana un vadības funkcijas

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Individuālās anomijas aptaujas izstrāde

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Elmārs Rancāns, Ainārs Stepens
Dimensionālā pieeja personības traucējumu izpratnei un diagnostikai

Jevgenija Sivoronova, Aleksejs Vorobjovs
Studentu epistemoloģiskā attieksme pret zināšanu avotiem

Vadims Murasovs, Valerijs Dombrovskis, Aleksejs Ruža
Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem

Linda Lejiņa, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina
Kultūras dimensiju saistība ar tehnoloģiju lietojumu dažādās pasaules valstīs

Aleksandrs Koļesovs
Indivīda laika perspektīvas saistība ar dzīves jēgas noteiktību un meklējumiem

Aija Apele
Bezdarbnieku un strādājošo emocionālās un uzvedības problēmas un nodarbinātības spēja (employability)

Guna Svence, Māris Majors
Labizjūta, dzīvesspēks un vecumposms

Guna Svence, Evelīna Bole
Aizsargājošais pesimisms un labizjūta pieaugušo izlasē

Kristīne Šneidere, Jeļena Harlamova, Voldemārs Arnis, Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina, Ainārs Stepens
Kognitīvie procesi un aerobās fiziskās aktivitātes senioriem

Edmunds Vanags, Malgožata Raščevska
Depresijas, trauksmes un stresa rādītāju saistība ar latviešu valodas vārdu afekta novērtējumiem