Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde 6. decembrī. Foto: Ilgtspējīgas attīstības komisija.
Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde 6. decembrī. Foto: Ilgtspējīgas attīstības komisija.

LU rektors I. Muižnieks dalās pieredzē Ilgtspējīgas attīstības komisijā; komisija pozitīva par zinātnes platformas izveidi
LU Komunikācijas un inovāciju departaments
06.12.2017

Trešdien, 6. decembrī, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijā deputāti bija pozitīvi noskaņoti par zinātnes platformas izveidi Latvijā, kam būtu nepieciešams izveidot vienotu valsts politiku. Komisijas sēdē Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks iepazīstināja ar esošo inovāciju ekosistēmu Latvijā un dalījās ar ieteikumiem tās uzlabošanā.

Esošo nacionālās inovācijas sistēmu I. Muižnieks raksturoja kā vāju un nestimulējošu, no kuras pašlaik ieguvumu nemaz neesot, taču ieteica, ka sistēmu varētu pilnveidot ar atvērtu infrastruktūru, normatīvajos aktos veicot izmaiņas, kā arī veicot ekspertīzi, konsultāciju un koordināciju struktūrfondu un nacionālo iniciatīvu īstenošanā.

“Vēl ir ideja par valsts garantiju limitētam kredītam augstskolām, piesaistot papildu finanšu līdzekļus ekosistēmas veidošanai no Eiropas Savienības Stratēģiskā investīciju fonda ar domu, ka tas ir izdarāms, ja ir pretī, ko likt ķīlā. Augstskolām vairumā gadījumu tas ir nekustamais īpašums,” skaidroja rektors.

Tāpat rektoram bija vairāki ieteikumi inovāciju ekosistēmas sanācijas uzlabošanai.

  • Pārvaldības un organizācijas līmenī izmantot atklātās koordinācijas pasākumus un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā ar tām organizācijām, kuras ir veidojušas sadarbību ar uzņēmējiem. Iesaistīt ārpus Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas apakškomisijām šīs institūcijas ne tikai kritēriju gatavošanā, bet arī pašu noteikumu un procesu gatavošanai.
  • Cilvēku potenciāla vairošana. Nepieciešama paaudžu nomaiņas, ar ESF atbalstu, piedāvājot senioriem pievilcīgas nodarbinātības alternatīvas. Iesaistīt šajā jomā arī jaunos kolēģus.
  • Atklātā infrastruktūra tehnoloģiju pārnesē, kur Universitātes pieredze rāda, ka struktūrfondu pienesumu var nodrošināt ar Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda līdzdalību, iesaistot privātos partnerus un balstoties uz neatkarīgu, kvalificētu sociāli-ekonomiskā ieguvuma ekspertīzi.

“LU Akadēmiskais centrs ir pirmais projekts, kas īstenots sadarbībā ar atsevišķa zinātņu organizāciju un Eiropas investīciju banku īstenojusi projektu. Priecātos, ja izdotos turpmāk diskutēt ar komisiju, idejas virzīt uz Saeimu par nepieciešamību un iespēju veidot papildu iespējas inovāciju sistēmas attīstībai, piesaistot cilvēku potenciālu celšanai gan publiskās, gan atklātās infrastruktūras veidošanai sadarbībā ar uzņēmējiem.

Izglītībai, zinātnei un inovācijām jābūt 2019. gada valsts budžeta prioritātēm, uzsvēra Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma.