Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.
No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

AKTUĀLI! Izsludināta pieteikšanās triju Baltijas valstu universitāšu stipendijai

12.12.2017

Triju Baltijas valstu universitāšu rektori izsludina vienotu stipendijas konkursu, kura mērķis ir veicināt igauņu, latviešu un lietuviešu valodas un kultūras pasniegšanu un studēšanu.

Stipendijas lielums ir 2000 eiro, un kandidēt ir aicināti Latvijas, Tartu un Viļņas universitātes visu studiju programmu un visu studiju līmeņu pilna laika studenti (tostarp ārvalstu studenti), kuri pārvalda vienu Baltijas valstu valodu C1 līmenī un pārējās divas valodas vismaz A2 līmenī.

Rektori stipendiju piešķirs secīgi – pirmā organizēs konkursa noslēguma kārtu un izmaksās stipendiju Tartu universitāte. Konkursā kandidāti tiks vērtēti trijās kārtās, ņemot vērā gan mutiskās, gan rakstveida izteiksmes prasmes.

1) Vietējā konkursa rakstiskā kārta

Termiņš 2017. gada 22. decsembris! Darbus sūtīt uz adresi: anette.ross@lu.lv

C1 līmenī pārsprieduma eseja par kādu no šiem tematiem:

•  Mazo tautu valodas lielo valodu vidū

•  Igaunijas, Latvijas un Lietuvas loma Eiropā vai pasaulē

Noformējuma prasības un apjoms: burtu lielums 12; rindas atstarpes 1,5; apjoms apm. 4 A4 lpp.

Vismaz A2 līmenī saistīts teksts par vienu no šiem tematiem:

•  Mans ceļš pie igauņu/latviešu/lietuviešu valodas

•  Apgūtās valodas nozīme manā dzīvē

Noformējuma prasības un apjoms: burtu lielums 12; rindas atstarpes 1,5; apjoms līdz 1 A4 lpp.

Pavisam jāiesniedz trīs rakstu darbi: viens igauņu, viens latviešu un viens lietuviešu valodā.
Ja dalībnieks divas valodas pārvalda vienādā vai līdzīgā līmenī, tad rakstu darbiem viņš var izvēlēties to pašu tematu vai arī dažādus tematus.

2) Vietējā konkursa mutiskā kārta

Vietējās rakstiskās kārtas rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti janvāra pirmās nedēļas laikā, ar to pašu ziņu dalībnieki saņems arī nākamās kārtas prasības. Vietējā mutiskā kārta notiks janvāra vidū, datums drīzumā tiks precizēts. Par rezultātiem un pēdējās kārtas prasībām dalībnieki tiks informēti, vēlākais, līdz 2018. gada 22. janvārim.

3) Noslēguma kārta

22. februārī Tartu universitātē, piedalās visu trīs universitāšu labākie studenti.

Apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 23. februārī Tartu universitātē.

 

Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: anette.ross@lu.lv vai erika.krautmane@lu.lv