Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sociālantropoloģes Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.
Sociālantropoloģes Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.
Sociālantropoloģes Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs. Literatūrzinātniece Aija Priedīte. Foto no personīgā arhīva. Valodnieks Edmunds Trumpa. Foto no personīgā arhīva.
„Zinātnes kafejnīcā” diskutēs par dzīvi Latvijas laukos
Ligita Liepiņa, Projekta vadītāja
17.01.2013

Ceturtdien, 17.janvārī, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā tiek organizēts "Zinātnes kafejnīcas" pasākums, kas šoreiz būs veltīts lauku cilvēkam. Šo tēmu rosinājis ESF projekts “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”. Pasākumu varēs vērot arī tiešraidē www.lu.lv/tiesraide .

Pieņemts uzskatīt, ka Latvijas un it īpaši – latviešu identitāte ir cieši saistīta ar laukiem. Patlaban nereti publiskajā telpā dominē uzskats, ka lauki ir tikai bēdu ieleja, kurā valda sociālās problēmas un depresija. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes paspārnē no 2010. gada sākuma starpdisciplināra pētnieku grupa veica darbu pie pētījuma „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas“. Šī projekta veidotāji uzskata, ka Latvijas lauki vēl joprojām var būt iedvesmas un, galvenais, zināšanu avots, tādēļ pētījumā īpaša vērība pievērsta tām stratēģijām, kuras Latvijas lauku iedzīvotāji izmanto savu mērķu sasniegšanai, cenšoties dzīvot jēgpilnu, harmonisku, efektīvu un interesantu dzīvi. 

Pētījuma objekts ir tagadnes procesi Latvijas laukos, ar to saprotot idejas un praksi, kas veidojas lauku kultūras un sociālpolitiskajā vidē. Pētnieki skata šos procesus no vairāku zinātņu nozaru: sociālantropoloģijas, politoloģijas, vides zinātnes, valodniecības un literatūrzinātnes skatu punkta. Īpaša uzmanība tiek pievērsta veco un jauno dzīves formu mijiedarbei ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Par to visu sīkāk „Zinātnes kafejnīcas” pasākumā stāstīs eksperti. Sociālantropoloģe Agnese Cimdiņa pastāstīs par pētījumu „Sīksaimniecības un to nepamanītais attīstības potenciāls”, bet sociālantropoloģe Ieva Raubiško prezentēs tēmu „Citāds skatījums uz darbu”. Abas pētnieces aicina skatīt dzīvi kā attīstības ietvaru, nevis otrādi, un atzīt, ka dzīvi nevar un nevaja­dzētu mēģināt reducēt tikai uz kvantitatīvi izmērāmiem attīstības rādītājiem. Valodnieks Edmunds Trumpa un literatūrzinātniece Aija Priedīte pieskarsies metodikas jautājumiem, jauninājumiem savu zinātņu pētniecībā. E. Trumpas pētījums apkopo latviešu valodas ģeolingvistisko darbu pieredzi un aktualizē nepieciešamību atkārtoti pētīt izloksnes.

Pasākumu vadīs molekulārbiologs un SIA GenEra direktors Juris Šteinbergs. 

Pirms „Zinātnes kafejnīcas” pasākuma, 15. janvārī, ieskatu pētījumā aplūkotajās  tēmās sniegs Radio NABA raidījums „Zinātnes vārdā”, kurā šoreiz piedalīsies Ieva Raubiško un Agnese Cimdiņa. Raidījuma sākums plkst. 18.00, to vadīs Jānis Daugavietis un Anna Platpīre.

„Zinātnes kafejnīca” un raidījums „Zinātnes vārdā” ietilpst LU un projekta „RīgaPunkts” atbalstītajā pasākumu ciklā, kura mērķis ir popularizēt zinātni caur daudzveidīgām kultūras aktivitātēm, tostarp lektorijiem, koncertiem, izstādēm un radio raidījumiem. Šī projekta aktivitātes iekļaujas pasākuma „Rīga 2014” oficiālajā programmā un turpināsies līdz pat 2014. gadam, kad Rīga visā pasaulē prezentēs sevi kā Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Radio NABA: http://www.naba.lv.

"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz par dzīvi laukos sociālantropologu skatījumā, literatūru un valodu.

Visas kafejnīcas sākas uzreiz pēc plkst. 18.00. Pirmajiem 50 dalībniekiem sulas glāze bez maksas.