Projekts Nr. 1. Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem (ZEMES DZĪLES)

Projekta vadītājs: Valdis Segliņš, prof., Dr.geol., Latvijas Universitāte Projekta mērķis: Izstrādāt jaunas tehnoloģijas inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem Uzdevumi: - novērtēt Latvijas mālu piemērotību jaunu produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei; - augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā; - izstrādāt jaunas tehnoloģijas un pielāgot inovatīvu keramikas produktu ieguvei; - izstrādāt Latvijas minerālo izejvielu maisījumu keramzīta ieguvei pēc jaunas – energoekonomējošas termošoka tehnoloģijas ar palielinātu porainību, sorbcijas spēju, biotehnoloģisko aktivitāti un inovatīvām izmantošanas iespējām; - izveidot Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu dabas resursu – kūdras un sapropeļa izpētes un analīzes kapacitāti, attīstot inovatīvus to izmantošanas risinājumus; - izstrādāt inovatīvus, funkcionālus keramzītu un mikroorganismus saturošus vides biotehnoloģijas produktus. Zemes dzīļu resursi ir nacionālā bagātība līdzīgi mežiem, lauksaimniecības zemēm un citiem dabas resursiem. Dominējošais zemes resursu izmantošanas veids ir ļoti konservatīvs – dažādas izejvielas tiek izmantotas nepastarpināti vai tiek pārstrādātas dažādos galaproduktos. Inovatīvai izmantošanai perspektīvi ir tādi Latvijā ļoti plaši izplatīti derīgie izrakteņi kā kūdra un sapropeļi, bet īpaši māli, kuru daudzums Latvijā ir viens no lielākajiem Ziemeļeiropā. Māla iegulu ļoti augstā dabiskā daudzveidība līdz šim nepietiekoši novērtēta, saimnieciskajā dzīvē tiek ražota gandrīz tikai tradicionāla produkcija ar ierobežotu vietējo patēriņu un eksporta tirgu. Minētais ir attiecināms arī uz kūdru un sapropeļiem. Līdzīgi attīstības ierobežojumi ir gandrīz visās valstīs pasaulē, tie saistāmi ar mērķtiecīgas zinātniskās izpētes trūkumu. Latvijā dažādās zinātniskās institūcijās un augstskolās ir koncentrēts ļoti augsts pētniecības potenciāls, uzkrāta pētniecības pieredze, zināšanas, ar ES struktūrfondu atbalstu izveidota pētniecībai piemērota infrastruktūra. Pamatojoties uz sociālo partneru un ražotāju ieteikumiem un definētajām problēmām, projekts ietver sešus savstarpēji saistītus, sinerģiskus pētniecības virzienus ar augstu un tiešu izmantošanas potenciālu tautsaimniecībā. 1. Latvijas mālu piemērotības novērtēšana jaunu produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei. skatīt...
2.  Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā. skatīt... 3. Jauni keramikas produkti un tehnoloģijas. skatīt... 4. Energotaupīgas augti poraina keramzīta iegūšanas tehnoloģijas no Latvijas māliem. skatīt... 5. Kūdra un sapropelis kā augstvērtīgas izejvielas jaunām tehnoloģijām un produktiem ar augstu pievienoto vērtību. skatīt... 6. Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni biotehnoloģijas produkti un tehnoloģijas. skatīt...