Ziņas

Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) un Sociālo un politisko pētījuma institūta (SPPI) vadošais pētnieks Dr.sc.pol. Didzis Kļaviņš aprīlī pabeidza darbu pie intervijām ar 50 augsta ranga diplomātiem Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā. Kā norāda pētnieks, galvenās atziņas no intervijām tiks atspoguļotas vairākas zinātniskās publikācijās ārvalstu žurnālos, kuras aptvers tādas tēmas kā aktualitātes diasporas diplomātijā, izaicinājumus digitālajā diplomātijā un tendences inovācijas diplomātijā. Didzis arī norāda, ka daļēji strukturētās intervijas sniedz daudz padziļinātāku ieskatu diplomātijas daudzšķautņainajā profesijā un palīdz saprast, vai deklarētās prioritātes ārpolitikā saskan ar ikdienas praksi. Intervijas jau tagad apstiprina, ka Baltijas valstu Ārlietu ministrijas ir soli priekšā Ziemeļvalstīm diasporas diplomātijas veidošanā. Tāpat intervijas atklāj Dānijas stratēģisko pieeju attīstības sadarbības politikas īstenošanā, Somijas un Zviedrijas Ārlietu ministrijas daudzveidīgās aktivitātes digitālās diplomātijas jomā un mākslīgā intelekta izmantošanā.

Patlaban Didzis Kļaviņš izstrādā projektu “Salīdzinošais pētījums par ārlietu ministrijām Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs (2012-2015)” (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/082; pētniecības pieteikuma vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), kas ir līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt ārlietu ministriju (ĀM) darbības un pārmaiņu īpatnības Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) un Ziemeļvalstīs (Dānijā, Somijā un Zviedrijā) laika posmā no 2012. gada līdz 2015. gada beigām. Pētījums ļaus novērtēt ĀM darbību, tās strukturālo un funkcionālo ietvaru ES darbības kontekstā, kā arī izstrādāt ieteikumus darbības uzlabošanai. Iegūtās zināšanas un informācija no īstenotā pētījuma ļaus turpināt diplomātijas pētīšanu un sniegt ieguldījumu starptautiskos diplomātijas pētīšanas projektos, kā arī veicināt Latvijas Universitātes starptautisko atpazīstamību un iesaisti dažādos pētnieciskajos projektos.

 

Dalīties