Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • VDK izpētes konference «TĪKLS» notiks Rīgas Latviešu biedrībā 9. un 10. martā
  LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, tās eksperti un stipendiāti starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija" 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī, Liepājā, "Lielajā dzintarā". Didža Šēnberga/Kristīnes Lindbergas foto.

  LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotā konference «TĪKLS: totalitāro dienestu ārštata darbinieki, uzticības personas, informatori, rezidenti, aģenti» notiks Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē 2018. gada 9. un 10. martā sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu. Konferencē notiks arī diskusija par Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo LPSR VDK dokumentu publiskošanu internetā.

 • Par Datu Valsts inspekcijas darbību pret Valsts drošības komitejas jeb čekas dokumentu zinātnisko izpēti
  Latvijas Universitātes rektors Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, Latvijas vēstures institūta direktors Dr. hist. Guntis Zemītis un VDK zinātniskās izpētes komisijas autori 2016. gada 7. decembrī Šēla savrupnamā Krišjāņa Valdemāra ielā 13a. Kristīnes Lindbergas foto.

  Publicējam LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekles, administratīvās sekretāres doktorantes M. hist. Martas Starostinas viedokli par Datu Valsts inspekcijas veiktajām darbības pret LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas veikto dokumentu pētniecību. Tiesiskā izpratnē VDK dokumentu loku nosaka likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 2. pants. Šis loks ir ievērojami plašāks par LPSR VDK aģentu kartotēku.

 • Elektroniski publicēts VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 4. sējums
  Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija 2016. gada 11., 12., 13. augusta starptautiskajā zinātniskajā konferencē «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras». Kristīnes Lindbergas foto.
  Doktorante Marta Starostina, Latvijas vēstures institūta viespētniece
  30.12.2017

  Šodien LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija elektroniski ir publicējusi VDK zinātniskās izpētes komisijas rakstu 4. sējumu «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras» (tajā ietilpst arī ziņojumu starptautiskajā konferencē «Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras» 2016. gada 11., 12., 13. augustā otrā daļa), ko veidojis autoru kolektīvs Dr. iur. Kristīnes Jarinovskas, Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārļa Kangera zinātniskajā redakcijā. Elektroniskā publikācija ISBN 978-9934-8587-7-2.

 • Čekisti kaimiņos. Igaunijas PSR un Lietuvas PSR iekšlietu un valsts drošības resoru vadītāji
  Igaunijas PSR iekšlietu un valsts drošības resoru vadītāji. ERAF 1. f., 1. apr. 5919. l.; 6. apr., 1422. l., 2986. l., 6507. l., 7438. l.; 12. apr., 874. l., 975. l.

  Publicējam pētījuma apskatu «LPSR iekšlietu un valsts drošības vadības apskatu salīdzinājums ar Lietuvas PSR un Igaunijas PSR attiecīgo vadību», kurā Kristīne Jarinovska pētījusi Igaunijas Republikas arhīvu un Lietuvas Republikas arhīvu materiālus par Padomju Savienības komunistiskās partijas filiāļu - Igaunijas Komunistiskās partijas un Lietuvas Komunistiskās partijasa Centrālo komiteju nomenklatūras kadru lietu kolekcijās esošājām iekšlietu tautas komisariātu, iekšlietu ministriju, sabiedriskās kārtības sargāšanas ministriju, valsts drošības tautas komisariātu, valsts drošības ministriju un valsts drošības komitejas vadītāju personībām, kas ļauj vilkt paralēles ar PSRS iekšlietu un valsts drošības resoru vadību okupētajā Latvijā.

 • Gints Zelmenis: 20. gadsimta astoņdesmito gadu «nepolitiskie» noziegumi okupētajā Latvijā un Valsts drošības komiteja
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis Dr. hist. Gints Zelmenis 2016. gada 12. augustā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras", Pilsētas bibliotēka, Rīga. Kristīnes Lindbergas foto.

  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija publicē komisijas locekļa, vēstures doktora Ginta Zelmeņa pētījuma «Divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu «nepolitiskie» noziegumi okupētajā Latvijā un Valsts drošības komiteja» apskatu. Pētnieks izveidojis jaunu terminu: pētījumā un tā nosaukumā nosaukumā lietots neparasts jēdziens «nepolitiskie noziegumi», lai uzsvērtu to, ka apskatītie noziegumi atšķiras no tiem, kurus parasti dēvē par okupācijas laika politiskajiem noziegumiem.

 • Ineta Lipša: Valsts drošības komiteja valsts akciju sabiedrības «Intūrists» operatīvajā vadībā (1957-1992)
  Sociālās atmiņas pētniecības centra pētniece Dr. hist. Ineta Lipša zinātniskajā konferencē Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī, Liepājā.

  Publicējam Sociālās atmiņas pētniecības centra (vadītājs Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns) pētnieces Dr. hist. Inetas Lipšas pētījuma apskatu par čekas lomu valsts akciju sabiedrības valsts akciju sabiedrības «Intūrists» operatīvajā vadībā. Pētījums tapis sadarbībā ar Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisiju. Raksta mērķis ir noskaidrot, kāda bija Vissavienības akciju sabiedrības Intūrists (VAS Intūrists) Rīgas nodaļas saikne ar Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) Ministru Padomes Valsts drošības komiteju (VDK), pētot VAS Intūrists Rīgas nodaļā un tās operatīvo vadību nodrošinošajā LPSR Ministru Padomes Ārzemju tūrisma pārvaldē (Ārzemju tūrisma pārvalde) nodarbināto amatpersonu personas lietas. Pētījuma zinātniskais redaktors Dr. hist. Kārlis Kangeris.

 • Publicēta informācija par Ivara Godmaņa sadarbības fakta ar VDK pazudušās tiesas lietas meklēšanu
  Citāts no 2017. gada 22. novembra Latvijas Republikas Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama dokumenta Nr. Nr.1-29/1811 LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijai par Ivara Godmaņa iespējamās sadarbības fakta ar VDK konstatēšanas lietas meklēšanu.

  Sakarā ar plašo sabiedrības interesi publicējam Ģenerālprokuratūras un Rīgas rajona tiesas atbildes par pazudušās, likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" noteiktajā tiesas procesā izskatītas tiesas lietas par Ivara Godmaņa iespējamo sadarbību ar LPSR Valsts drošības komiteju meklēšanu. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 2745. fonds, kur atrodas šīs lietas prokuratūras uzraudzības lieta, saskaņā ar prokuratūras norādi nav brīvi pieejams zinātniskajai izpētes komisijai, tas ir pieejams tikai ar ģenerālprokurora atļauju. LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija ir lūgusi ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeijeru sniegt šādu atļauju. Pagaidām šāda atļauja nav saņemta.