Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Par Datu Valsts inspekcijas darbību pret Valsts drošības komitejas jeb čekas dokumentu zinātnisko izpēti
  Latvijas Universitātes rektors Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, Latvijas vēstures institūta direktors Dr. hist. Guntis Zemītis un VDK zinātniskās izpētes komisijas autori 2016. gada 7. decembrī Šēla savrupnamā Krišjāņa Valdemāra ielā 13a. Kristīnes Lindbergas foto.

  Publicējam LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekles, administratīvās sekretāres doktorantes M. hist. Martas Starostinas viedokli par Datu Valsts inspekcijas veiktajām darbības pret LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas veikto dokumentu pētniecību. Tiesiskā izpratnē VDK dokumentu loku nosaka likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 2. pants. Šis loks ir ievērojami plašāks par LPSR VDK aģentu kartotēku.

 • Publicēta informācija par Ivara Godmaņa sadarbības fakta ar VDK pazudušās tiesas lietas meklēšanu
  Citāts no 2017. gada 22. novembra Latvijas Republikas Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama dokumenta Nr. Nr.1-29/1811 LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijai par Ivara Godmaņa iespējamās sadarbības fakta ar VDK konstatēšanas lietas meklēšanu.

  Sakarā ar plašo sabiedrības interesi publicējam Ģenerālprokuratūras un Rīgas rajona tiesas atbildes par pazudušās, likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" noteiktajā tiesas procesā izskatītas tiesas lietas par Ivara Godmaņa iespējamo sadarbību ar LPSR Valsts drošības komiteju meklēšanu. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 2745. fonds, kur atrodas šīs lietas prokuratūras uzraudzības lieta, saskaņā ar prokuratūras norādi nav brīvi pieejams zinātniskajai izpētes komisijai, tas ir pieejams tikai ar ģenerālprokurora atļauju. LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija ir lūgusi ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeijeru sniegt šādu atļauju. Pagaidām šāda atļauja nav saņemta.

   

   

 • Publicēts zinātnieku aicinājums Valsts Prezidentam
  LPSR Valsts drošības komitejas zinātnieku 2017. gada oktobra aicinājuma Valsts Prezidentam fragments.
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija
  21.11.2017

  Sakarā ar vairākkārtējiem jautājumiem publicējam 2017. gada oktobrī Valsts Prezidentam iesniegto rakstveida aicinājumu, kurā LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija norādīja uz Padomju Savienības komunistiskās partijas, tajā skaitā tās struktūrvienības - Latvijas komunistiskās partijas - atbildību par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma laikā veikto represiju un cilvēku izspiegošanas iecerēšanu, vadību, organizēšanu un atbalstīšanu, norādot arī uz LPSR Ministru padomes, tiesu, prokuratūras, citu iestāžu atbildību, kā arī aicināja izmantot Satversmē paredzētās likumdošanas iniciatīvas tiesības, lai atzītu par spēku zaudējušu neefektīvo likumu «Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu», kā arī lūdza nodrošināt bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu nodošanu atbilstoši arhīvu zinātnē starptautiski akceptētajam provenances principam Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvam.

 • Tiesiskais skatpunkts: Latvijas Republikas informācijas atklātības kodols un VDK dokumenti.
  LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, tās eksperti un stipendiāti starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija" 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī, Liepājā, "Lielajā dzintarā".

  Atbilstoši sabiedrības interesei publicējam LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas pētījuma pārskatu par dokumentu pieejamību no juridiskā skatpunkta - "Latvijas Republikas informācijas atlātības kodols un VDK dokumenti".

 • Kā bija jāvervē čekas aģentus? PSRS Valsts drošības komitejas instrukcija.
  1983. gada 4. jūlija PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Viktora Čebrikova pavēles Nr. 00140 galva.

  Lai kliedētu politikāņu tiražētos mītus par VDK aģentu vervēšanu 20. gadsimta astoņdesmitajos gados, publicējam ar 1983. gada 4. jūlija PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Viktora Čebrikova (1923-1999), kurš vadīja šo dienestu no 1982. gada 17. decembra līdz 1988. gada 1. oktobrim, pavēli Nr. 00140 spēkā stājušos nolikumu "Par aģentūras aparātu un uzticības personām PSRS Valsts drošības komitejā", ko izmantoja LPSR Valsts drošības komiteja un kas nosaka darbu ar aģentu, rezidentu, satikšanās un konspiratīvā dzīvokļa turētāju aparātu, arī vervēšanu. Konsolidētās versijas tulkojums latviešu valodā.

   

 • Veido Publiskās atmiņas centru
  VDK zinātniskās izpētes komisijas darbinieki un rektors, akadēmiķis Indriķis Muižnieks zinātniskajā konferencē «LIELAIS BRĀLIS TEVI VĒRO: VDK un tās piesegstruktūras», kas veltīta 1991. gada Augusta puča izgāšanās 25 gadadienai 2016. gada 11. augustā. Kristīnes Jarinovskas foto.
  VDK zinātniskās izpētes komisija
  10.10.2016

  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija pēc veiksmīgām konsultācijām veidos Publiskās atmiņas centru sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Plānots, ka nacionāla līmeņa Publiskās atmiņas centrs varētu strādāt kā atvasinātas publiskas personas pastarpinātās pārvaldes iestāde. Šobrīd ikviens ir publiski aicināts sniegt priekšlikumus un atsauksmes par plānotajām centra funkcijām, uzdevumiem un paust arī priekšlikumus par Publiskās atmiņas centra nolikuma projektā ietverto centra struktūru.

   

   

 • Pētniece Ābiķe-Kondrāte analizē PSRS Literatūras fonda Latvijas republikāniskās nodaļas lomu: LPSR Valsts drošības komitejas un represīvo institūciju darbība radošo profesiju pārstāvju veselības aprūpes, radošā darba un atpūtas nodrošināšanā
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas literatūrzinātniece, doktorante, stipendiāte M. philol. Agija Ābiķe-Kondrāte. Kristīnes Jarinovskas foto.

  LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija publicē komisijas literatūrzinātnieces, doktorantes M.philol. Agijas Ābiķes-Kondrātes apskatu "LPSR Valsts drošības komitejas un represīvo institūciju darbība radošo profesiju pārstāvju veselības aprūpes, radošā darba un atpūtas nodrošināšanā «Strādājošajiem – veselīgu atpūtu!» Kad Rīgā un Jūrmalā – saule zenītā!", kurā atspoguļota okupācijas laika padomju rakstnieku un citu "radošo profesiju" pārstāvju materiālās nodrošināšanas un padomju iekārtas doto finansiālo privilēģiju sistēmas jautājumi.