Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Publicēts zinātnieku aicinājums Valsts Prezidentam
  LPSR Valsts drošības komitejas zinātnieku 2017. gada oktobra aicinājuma Valsts Prezidentam fragments.
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija
  21.11.2017

  Sakarā ar vairākkārtējiem jautājumiem publicējam 2017. gada oktobrī Valsts Prezidentam iesniegto rakstveida aicinājumu, kurā LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija norādīja uz Padomju Savienības komunistiskās partijas, tajā skaitā tās struktūrvienības - Latvijas komunistiskās partijas - atbildību par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma laikā veikto represiju un cilvēku izspiegošanas iecerēšanu, vadību, organizēšanu un atbalstīšanu, norādot arī uz LPSR Ministru padomes, tiesu, prokuratūras, citu iestāžu atbildību, kā arī aicināja izmantot Satversmē paredzētās likumdošanas iniciatīvas tiesības, lai atzītu par spēku zaudējušu neefektīvo likumu «Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu», kā arī lūdza nodrošināt bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu nodošanu atbilstoši arhīvu zinātnē starptautiski akceptētajam provenances principam Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvam.

 • Linards Muciņš: Nošaušana sevišķā kārtībā - PSRS noziegums pret ius cogens normām. Liepājas «Zilā brīnuma» piemērs.
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pētnieks, advokāts, M. iur. Linards Muciņš, juridiskās zinātnes doktorants 2016. gada starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Lielais Brālis Tevi Vēro: VDK un tās piesegstruktūras". Kristīnes Lindbergas foto.

  Publicējam bijušā Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja, Augstākās padomes deputāta, advokāta, doktoranta Mg. iur. Linarda Muciņa pētījuma apskatu par asiņainu PSRS okupācijas režīma čekistu noziegumu Liepājā. Gan Zilajā brīnumā, gan ielas pretējā pusē pa diagonāli esošajā namā 1940. gadā iemitinājās Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) okupācijas represīvā iestāde – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) Iekšlietu tautas komisariāts (IeTK). Linards Muciņš arī skaidrojis atbildīgos par šo noziegumu pret starptautisko tiesību imperatīvajām normām bez noilguma. Apskata zinātniskā redaktore Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Tiesiskais skatpunkts: Latvijas Republikas informācijas atklātības kodols un VDK dokumenti.
  LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, tās eksperti un stipendiāti starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija" 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī, Liepājā, "Lielajā dzintarā".

  Atbilstoši sabiedrības interesei publicējam LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas pētījuma pārskatu par dokumentu pieejamību no juridiskā skatpunkta - "Latvijas Republikas informācijas atlātības kodols un VDK dokumenti".

 • Kā bija jāvervē čekas aģentus? PSRS Valsts drošības komitejas instrukcija.
  1983. gada 4. jūlija PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Viktora Čebrikova pavēles Nr. 00140 galva.

  Lai kliedētu politikāņu tiražētos mītus par VDK aģentu vervēšanu 20. gadsimta astoņdesmitajos gados, publicējam ar 1983. gada 4. jūlija PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Viktora Čebrikova (1923-1999), kurš vadīja šo dienestu no 1982. gada 17. decembra līdz 1988. gada 1. oktobrim, pavēli Nr. 00140 spēkā stājušos nolikumu "Par aģentūras aparātu un uzticības personām PSRS Valsts drošības komitejā", ko izmantoja LPSR Valsts drošības komiteja un kas nosaka darbu ar aģentu, rezidentu, satikšanās un konspiratīvā dzīvokļa turētāju aparātu, arī vervēšanu. Konsolidētās versijas tulkojums latviešu valodā.

   

 • Aicina pieteikties padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijai - 2. kārta
  LPSR VDK zinātniskās izpētes stipendiju pasniedz Latvijas Universitātes rektors, prof. Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks un Dr. iur. Kristīne Jarinovska 2017. gada 17. martā komisijas sēdē.

  Latvijas Universitātes fonds sadarbībā ar LPSR VDK zinātniskās izpētes komisiju aicina visu augstskolu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studējošos pieteikties padomju totalitārā okupācijas režīma izpētes stipendijai līdz 2017. gada 10. novembrim, saņemot līdz 1800 eiro pētījuma veikšanai par kādu no okupācijas režīma aspektiem, kas saistīts ar LPSR Valsts drošības komiteju.

   

 • Jānis Taurēns: Kā publiski analizēja LPSR Valsts drošības komitejas aģentu un informatoru identitāti, sadarbību?
  LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis, asociētais profesors Dr. hist. Jānis Taurēns

  LPSR Valsts drošības komitejas ārštata darbinieku (aģentu) un informatoru, kuri apzināti sadarbojušies ar Valsts drošības komiteju, identitātes un tiesas procesi par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, apspriešanu presē un publiskajā telpā analizējis LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis Dr. hist. Jānis Taurēns un zinātniskā redaktore Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR valsts drošības ministra Alfona Novika Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru personas lietā
  Alfonds Noviks. Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda 2. apraksta 7786. lietas 4. lappuse.

  Ieskatu LPSR valsts drošības ministra Alfona Novika biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 7786. lietas veikusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.