Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Ieskats LPSR VDK priekšsēdētāja Jāņa Vēvera Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru personas lietā
  Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apr., 8108. lietas 4. lapa.

  LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vēvera biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 8108. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR iekšlietu un valsts drošības ministra Nikolaja Kovaļčuka Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietā
  PSRS valsts drošības ministra vietnieks, LPSR iekšlietu ministrs un LPSR valsts drošības ministrs Nikolajs Kovaļčuks. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apr., 1278. lietas 2. lapa. Nikolaja Kovaļčuka, Kuzmas dēla 1953. gada 7. marta vadošo kadru uzskaites personas lapa.

  PSR iekšlietu ministra, LPSR valsts drošības ministra Nikolaja Kovaļčuka biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 1278. lietas (LKP CK nomenklatūras kadru personas lieta) un PA-15500. fonda, 37. apraksta, 4. lietas (LKP Jelgavas rajona komitejas nomenklatūras kadru personas lieta) apkopoj LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats LPSR iekšlietu ministra Mihaila Drozda Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietā
  Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda 56. aprarksta, 15. lietas (Mihaila Drozda LKP CK nomenklatūras kadru personas lieta) 2. lapa.

  LPSR iekšlietu ministra Mihaila Drozda biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 56. apraksta, 15. lietas (LKP CK nomenklatūras kadru personas lieta) un PA-15500. fonda, 37. apraksta, 4. lietas (LKP Jelgavas rajona komitejas nomenklatūras kadru personas lieta) apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Jāņa Broliša Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietā
  LPSR iekšlietu ministrs Jānis Brolišs, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Valsts arhīvs, PA-101, 52. apr., 9. l., 4. lp.

  LPSR iekšlietu ministra Jāņa Broliša biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda, 52. apraksta, 9. lietas un Latvijas Nacionālā arhīva Personāla dokumentu valsts arhīva 282. fonda, 1. apraksta, 133. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Lielā terora čekista, LPSR iekšlietu ministra Alberta Sieka Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietas apskats
  LPSR iekšlietu ministrs Alberts Sieks

  LPSR iekšlietu ministra, čekista Alberta Sieka biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. f., 2. apr., 4935. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Čekista, LPSR iekšlietu ministra Jura Augusta Eglīša Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietas apskats
  Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 6822. lietas 8. lp.

  LPSR iekšlietu ministra, čekista Jura Augusta Eglīša biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-15500. fonda, 2. apraksta, 6822. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.

 • Ieskats čekista, LPSR iekšlietu ministra Ivana Zujāna Latvijas Komunistiskās partijas CK nomenklatūras kadru lietā
  LPSR iekšlietu ministrs Ivans Zujāns, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 15500. fonda, 2. apraksta, 7515. lietas 4. lp.

  LPSR iekšlietu ministra, čekista Ivana Zujāna biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva 15500. fonda, 2. apraksta, 7515. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Dr. iur. Kristīne Jarinovska.