Uzrakstītās esejas/referāta pārbaude

Uzsākot rakstītā pārbaudi, būtu noderīgi uzdot sev jautājumus: Vai uzrakstītais atbilst nepieciešamajām prasībām, uzdotajiem jautājumiem? Vai viss, ko esi uzrakstījis, ir svarīgs un būtisks? Nodaļas
 • Vai esi darbu sadalījis nodaļās?
 • Vai to garums ir samērīgs?
 • Vai katra nodaļa iekļauj tikai vienu galveno domu?
 • Vai ir savstarpēja saistība starp iepriekšējo vai turpmāko domu?
Secīgums
 • Vai bieži lietoti savienojoši izteikumi un izcēlumi?
 • Vai esi izcēlis galvenās domas ar kādu piemēru?
 • Vai atšķirīgie viedokļi, domas un piemēri ir nepārprotami noformulēti un nodalīti viens no otra.
Idejas
 • Vai esi nepārprotami definējis svarīgākās domas un konceptus, kurus esi lietojis?
Ievads un nobeigums
 • Vai ievads skaidri un saprotami iepazīstina ar darba saturu?
 • Vai ievads iepazīstina ar tavu pieeju tēmai?
 • Vai nobeigumā ir atsauces uz to, kas minēts ievadā?
 • Vai nobeigums ir labi pamatots?
Atsauces
 • Vai pēdiņās liktie citāti sasaucas ar galveno ideju?
 • Vai visiem pēdiņās liktiem citātiem ir atbilstošas atsauces?
 • Vai visas atsauces ir ieliktas izmantotās literatūras sarakstā?