Uzrakstītās esejas/referāta pārbaude

Uzsākot rakstītā pārbaudi, būtu noderīgi uzdot sev jautājumus:

Vai uzrakstītais atbilst nepieciešamajām prasībām, uzdotajiem jautājumiem?

Vai viss, ko esi uzrakstījis, ir svarīgs un būtisks?

Nodaļas

 • Vai esi darbu sadalījis nodaļās?
 • Vai to garums ir samērīgs?
 • Vai katra nodaļa iekļauj tikai vienu galveno domu?
 • Vai ir savstarpēja saistība starp iepriekšējo vai turpmāko domu?

Secīgums

 • Vai bieži lietoti savienojoši izteikumi un izcēlumi?
 • Vai esi izcēlis galvenās domas ar kādu piemēru?
 • Vai atšķirīgie viedokļi, domas un piemēri ir nepārprotami noformulēti un nodalīti viens no otra.

Idejas

 • Vai esi nepārprotami definējis svarīgākās domas un konceptus, kurus esi lietojis?

Ievads un nobeigums

 • Vai ievads skaidri un saprotami iepazīstina ar darba saturu?
 • Vai ievads iepazīstina ar tavu pieeju tēmai?
 • Vai nobeigumā ir atsauces uz to, kas minēts ievadā?
 • Vai nobeigums ir labi pamatots?

Atsauces

 • Vai pēdiņās liktie citāti sasaucas ar galveno ideju?
 • Vai visiem pēdiņās liktiem citātiem ir atbilstošas atsauces?
 • Vai visas atsauces ir ieliktas izmantotās literatūras sarakstā?