Aktīvā klausīšanās

Lai tu varētu uzmanīgi klausīties lekcijas un lai tev būtu labi lekciju pieraksti, būtiski ir aktīvi klausīties. Tā kā universitātē students aptuveni  40–70% laika pavada klausoties, tad būtiskas ir tieši klausīšanās iemaņas. Ir divu veidu klausītāji. Pasīvs klausītājs dzird, bet viņam nav īsti skaidrs tas, kas tiek teikts. Pasīvā klausīšanās saistīta ar studiju motivācijas trūkumu un ārējo kontroles lokusu-atbildības pārlikšanu uz kādu citu. Klausītājs cer, ka pasniedzējs viņu motivēs klausīties, viņu ieinteresēs. Aktīvs klausītājs velta uzmanību tam, ko viņš dzird, un cenšas izprast sacītā jēgu. Aktīvam klausītājam piemīt iekšējais kontroles lokuss – viņš izjūt atbildību par veicamo. Viņam ir augsta motivācija studēt, personīgi iegansti, kādēļ klausīties, kā arī interese par piedāvāto tēmu. Pazīmes, kas raksturo aktīvu vai pasīvu klausītāju
Pasīvs klausītājsAktīvs klausītājs
Pieņem, ka lekcija būs stulba.Pieņem, ka lekcijā būs kaut kas interesants.
Pieņem, ka tā informācija, kas tiek dota lekcijā, nebūs noderīga vai arī neattieksies uz viņu.Pieņem, ka lekcijā dotā informācija būs noderīga, ja ne pašlaik, tad kaut kad nākotnē.
Meklē nepilnības lektora stilā, nevis klausās, ko lektors saka.Var arī pamanīt lektora stila nepilnības, tomēr pievērš uzmanību tam, ko lektors stāsta.
Klausās vienīgi galvenās idejas un ignorē sīkumus un piemērus vai rīkojas pretēji.Klausās gan galvenās idejas, gan sīkumus, kas apstiprina idejas.
Ieslīgst pārdomās par kaut ko citu, viņa uzmanību var viegli novērst.Pretojas citām domām un ignorē traucēkļus.
Ignorē lektoru, ja nepiekrīt stāstītajam.Turpina klausīties pat tad, ja nepiekrīt stāstītajam.
Var iesnausties, ja jūtas noguris.Pūlas neiesnausties, pat ja ir noguris.
Neveido labus lekcijas pierakstus.Veido labus lekciju pierakstus.
Izvērtē, kāds klausīšanās veids tev vairāk raksturīgs. Ir vērts apdomāt, kā to uzlabot, lai veiksmīgāk veidotu pierakstus, kas vēlāk būs noderīgi.   Kā kļūt par aktīvu klausītāju? Aktīva klausīšanās tev palīdzēs vairāk iegūt informāciju lekcijās. Lai kļūtu par aktīvu klausītāju, ir daži priekšnoteikumi: 1. nolem klausīties. Tā tu uzlabosi savu attieksmi pret lekciju, jo ieņemsi aktīvu pozīciju, nevis pasīvi gaidīsi informāciju; 2. klausoties uzturi pozitīvu attieksmi. Pieņem, ka lekcijā būs kaut kas noderīgs un interesants, no kā varēsi iemācīties kaut ko noderīgu, kas paplašinās tavas zināšanas, un tā tu padziļināsi izpratni par šo priekšmetu; 3. fokusē uzmanību uz runātāju. Ja pievērsīsi skatienu runātājam, tevi nevarēs viegli iztraucēt. Savas domas pievērs izklāstītajai tēmai. Negremdējies negatīvās domās par runātāju, tēmu vai runātāja viedokli. Tavs nolūks ir mācīties no tā, kas tiek stāstīts; 4. iedrošini runātāju. Esi ieinteresēts. Sēdi taisni, bet ērti, un uzturi acu kontaktu. Klausītāju uzvedība, ja tie dod pozitīvu atgriezenisko saiti, veicina arī labāku lektora darbu. Pēc jūsu pozas un citām izpausmēm lektors var secināt, ka klausāties. Tas viss kopumā uzlabo lekciju. Ja rodas neskaidri jautājumi, izdevīgā brīdī centies tos noskaidrot. Nevajadzētu domāt, ka tu vienīgais neizproti atsevišķus jautājumus. Noskaidrojot jautājumus palīdzēsi citiem; 5. veido pierakstus. Lekciju konspektēšana palīdz koncentrēties. Attīsti savus lekciju pierakstīšanas paņēmienus; 6. ieklausies terminos vai idejās, kas atkārtojas. Lektors izmanto atkārtošanu, lai akcentētu būtiskākos punktus. Novēro lektora žestus un mīmiku, kas arī  akcentē svarīgāko.