Vides inženierzinātne

Aprites cikla analīze (LCA) jeb dzīves cikla analīze

Produktu, procesu un pakalpojumu ietekmes uz vidi novērtējums visā to aprites ciklā (izejmateriālu ieguve, apstrāde, ražošana, transportēšana, lietošana, atkritumu apsaimniekošana). Aprites cikla posmu, kuros iespējams veikt vides uzlabojumus identificēšana, tādējādi ļaujot veikt mērķtiecīgus pasākumus ietekmes uz vidi samazināšanai un nodrošinot iespēju uzņēmējiem pieņemt informētus lēmumus par savu darbību vides ietekmi un prioritizēt vides uzlabojumus.

Elīna Dāce (elina.dace@lu.lv; 26196240; https://www.biosystems.lv/circularity)

Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku izstrāde ilgtspējas un aprites ekonomikas risinājumu iegūšanai

Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku (LPAR) izstrāde (sistēmas, modeļi, datu bāzes, analīzes rīki, konsultāciju pakalpojumi) ar mērķi palīdzēt pieņemt informētus lēmumus un ieviest ilgtspējīgus risinājumus aprites ekonomikas īstenošanai, kas vērsti uz atkritumu radīšanas novēršanu, resursu efektīvu izmantošanu un jaunu pievienotās vērtības produktu radīšanu. LPAR izstrāde, lai novērtētu iespējamo vides ietekmi, ekonomisko rentabilitāti, sociālo ietekmi un citus faktorus, kas ietekmē izstrādāto risinājumu veiktspēju un sekmību tirgū, tādējādi nodrošinot objektīvu un sistēmisku novērtējumu, kas var palīdzēt uzņēmējiem izvairīties no nepareiziem lēmumiem un novērst nevēlamas vides, sociālās un ekonomiskās sekas. 

Elīna Dāce
(elina.dace@lu.lv; 26196240; https://www.biosystems.lv/circularity)

Sistēmisku risinājumu izstrāde atkritumu novēršanai, valorizācijai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai

Organizācijas vai pašvaldības konkrētajām vajadzībām un apstākļiem pielāgotu sistēmisku risinājumu izstrāde, kas ietver detalizētu atkritumu plūsmu un vides ietekmes novērtējumu, esošo sistēmu un procesu analīzi un ciešu sadarbību ar ieinteresētajiem dalībniekiem, lai noteiktu uzlabošanas iespējas. Risinājumi tiek izstrādāti datos balstītā pieejā un var ietvert aprites cikla analīzi, atkritumu mazināšanas pasākumu ieviešanas efektivitātes novērtējumu un to ietekmi, nodrošinot uzņēmumiem un pašvaldībām iespēju uzlabot to vides sniegumu, samazināt izmaksas un uzlabot reputāciju kā atbildīgām un ilgtspējīgām organizācijām.

Elīna Dāce
(elina.dace@lu.lv; 26196240; https://www.biosystems.lv/circularity)